(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền ít việc nhiều
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/04/2018 - 20 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 11/04/2018 - 09 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

thực trạng việc bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa là văn phòng, người  phụ trách này ngoài việc tiếp nhận hồ sơ còn hướng dẫn người dân cách nộp và đi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng chế độ lại hỗ trợ chỉ có 280.000 đ mõi tháng ở cấp xã. số lượng việc nhiều phụ trách cả nhiệm vụ khác đó là điều bất công với một công chức, họ ít được  ưu tiên cử đi học về trình độ chính trị, và các lớp về ngạch chuyên viên. kính mong tỉnh có chính sách ưu tiên trong việc học nâng cao trình độ các các đối tượng này cụ thể bằng văn bản khi đó các cơ quan chức năng buộc phải ưu tiên họ hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/04/2018 - 15 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi.

Chúng tôi trả lời bạn như sau: trong thời gian tới trong công tác tham mưu về chính sách chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này để đảm bảo cán bộ ở bộ phận một cửa được hưởng các chế độ tốt hơn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền ít việc nhiều
 Nội dung câu hỏi:

thực trạng việc bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa là văn phòng, người  phụ trách này ngoài việc tiếp nhận hồ sơ còn hướng dẫn người dân cách nộp và đi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng chế độ lại hỗ trợ chỉ có 280.000 đ mõi tháng ở cấp xã. số lượng việc nhiều phụ trách cả nhiệm vụ khác đó là điều bất công với một công chức, họ ít được  ưu tiên cử đi học về trình độ chính trị, và các lớp về ngạch chuyên viên. kính mong tỉnh có chính sách ưu tiên trong việc học nâng cao trình độ các các đối tượng này cụ thể bằng văn bản khi đó các cơ quan chức năng buộc phải ưu tiên họ hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thực trạng việc bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa là văn phòng, người  phụ trách này ngoài việc tiếp nhận hồ sơ còn hướng dẫn người dân cách nộp và đi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng chế độ lại hỗ trợ chỉ có 280.000 đ mõi tháng ở cấp xã. số lượng việc nhiều phụ trách cả nhiệm vụ khác đó là điều bất công với một công chức, họ ít được  ưu tiên cử đi học về trình độ chính trị, và các lớp về ngạch chuyên viên. kính mong tỉnh có chính sách ưu tiên trong việc học nâng cao trình độ các các đối tượng này cụ thể bằng văn bản khi đó các cơ quan chức năng buộc phải ưu tiên họ hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: