(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 10/04/2018 - 15 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 11/04/2018 - 08 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị  Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra quy trình bổ nhiệm đối với Bà Trinh Bí thư huyện Đoàn huyện Bến Cầu. Bà Trinh là thủ quỹ của Văn phòng huyện ủy, không có thành tích gì nổi bật, thành tích học hành cũng không luôn, đặc biệt là không làm công tác đoàn ngày nào, không qua chức Phó Bí thư đùng một phát lên luôn chức Bí thư huyện Đoàn và rất nhiều chức khác đặc biệt thời điểm bà Trinh lên chức ba của bà Trinh là ông Trần Văn Ban đương kim chức UVBTW Phó Chủ tịch UBND huyện sắp về hưu...đây có thể nói là quá trình bổ nhiệm quá thần tốc. Kính đề nghị bà Thảo cho kiểm tra và công tâm xử lý đối với việc bổ nhiệm đối với trường hợp này. Trân trọng kính chào bà.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 17/04/2018 - 16 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thực hiện Công văn số: 299/UBND-VP, ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu về việc trả lời trên cổng hỏi đáp trực tuyến của tỉnh, Ban Tổ chức Huyện ủy Bến Cầu báo cáo như sau:

Bà Trần Thị Ngọc Trinh được tuyển dụng vào làm việc tại Văn phòng Huyện ủy từ ngày 01/12/2009 theo Quyết định số 1973-QĐ/HU, ngày 07/12/2009 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh về việc tuyển dụng công chức. Tháng 6/2012 tại Đại hội đoàn thanh niên huyện nhiệm kỳ 2012-2017 bà Trần Thị Ngọc Trinh được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành huyện đoàn.

Năm 2014 Huyện đoàn đang khuyết chức danh Phó bí thư Huyện đoàn. Ban Thường vụ Huyện ủy họp ngày 13/3/2014 đã thống nhất điều động bà Trần Thị Ngọc Trinh, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn sang công tác tại Huyện đoàn.

Ngày 25/3/2014 Ban Thường vụ Huyện ủy có Công văn số 768-CV/HU gởi đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh xin bổ sung Phó Bí thư Huyện đoàn và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh trả lời tại Công văn số 734 CV/TĐTN-BCT, ngày 10/4/2014 thống nhất theo đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu về nhân sự Phó Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu, nhiệm kỳ 2012-2017 đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh, Ủy viên BCH Huyện đoàn, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy. Ban Chấp hành Huyện đoàn họp và bầu bà Trần Thị Ngọc Trinh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn.

Trong quá trình công tác do sắp xếp, bố trí cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy điều động đồng chí Lê Hoàng Quy, Bí thư Huyện đoàn sang Phòng Văn hóa công tác. Ngày 11/6/2015 Ban Thường vụ Huyện ủy có Công văn số 1111-CV/HU gởi đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh về việc cho ý kiến nhân sự Bí thư Huyện đoàn và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh trả lời tại Công văn số 1431 CV/TĐTN-BCT, ngày 19/6/2015 đồng ý nhân sự do Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu giới thiệu đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh, hiện là Phó Bí thư Huyện đoàn, bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn. Ban Chấp hành Huyện đoàn họp và bầu bà Trần Thị Ngọc Trinh giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn. Năm 2017 Đại hội đoàn thanh niên huyện nhiệm kỳ 2017-2022 bà Trần Thị Ngọc Trinh tái cử chức vụ Bí thư Huyện đoàn.

Trường hợp bà Trần Thị Ngọc Trinh được điều động và bầu vào chức danh Phó Bí thư và Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu đúng theo quy trình.

Trên đây là báo cáo về quy trình cán bộ đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh. Ban Tổ chức Huyện uỷ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị  Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra quy trình bổ nhiệm đối với Bà Trinh Bí thư huyện Đoàn huyện Bến Cầu. Bà Trinh là thủ quỹ của Văn phòng huyện ủy, không có thành tích gì nổi bật, thành tích học hành cũng không luôn, đặc biệt là không làm công tác đoàn ngày nào, không qua chức Phó Bí thư đùng một phát lên luôn chức Bí thư huyện Đoàn và rất nhiều chức khác đặc biệt thời điểm bà Trinh lên chức ba của bà Trinh là ông Trần Văn Ban đương kim chức UVBTW Phó Chủ tịch UBND huyện sắp về hưu...đây có thể nói là quá trình bổ nhiệm quá thần tốc. Kính đề nghị bà Thảo cho kiểm tra và công tâm xử lý đối với việc bổ nhiệm đối với trường hợp này. Trân trọng kính chào bà.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị  Bà Trương Thị Phương Thảo Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra quy trình bổ nhiệm đối với Bà Trinh Bí thư huyện Đoàn huyện Bến Cầu. Bà Trinh là thủ quỹ của Văn phòng huyện ủy, không có thành tích gì nổi bật, thành tích học hành cũng không luôn, đặc biệt là không làm công tác đoàn ngày nào, không qua chức Phó Bí thư đùng một phát lên luôn chức Bí thư huyện Đoàn và rất nhiều chức khác đặc biệt thời điểm bà Trinh lên chức ba của bà Trinh là ông Trần Văn Ban đương kim chức UVBTW Phó Chủ tịch UBND huyện sắp về hưu...đây có thể nói là quá trình bổ nhiệm quá thần tốc. Kính đề nghị bà Thảo cho kiểm tra và công tâm xử lý đối với việc bổ nhiệm đối với trường hợp này. Trân trọng kính chào bà.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: