(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài
Người hỏi : Huỳnh Thị Ngọc Dung     Số điện thoại:      Email: andrea.ng22@gmail.com     Địa chỉ: Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/04/2018 - 13 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 11/04/2018 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi qúy cơ quan có thẩm quyền !

Chồng tôi là người nước ngoài, chúng tôi đã sinh con tại Việt Nam năm 2011, rồi mới hợp pháp hoá giấy kế hôn sau, vậy xin vui lòng hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh 

Và có phải bé sẽ được phép mang 2quốc tịch đến 18tuổi không?

Xin chân thành cảm ơn

 

Huỳnh Thị Ngọc Dung


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 18/04/2018 - 09 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc đăng ký khai sinh:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

  1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch…”

Về nơi cư trú, tại Điều 12 Luật cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”

Theo các quy định trên, thì chị có thể thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con của chị tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chị đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Về thủ tục đăng ký khai sinh, tại Điều 36 Luật hộ tịch 2014 quy định:

“ 1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này (Tờ khai đăng ký khai sinh, giấy chứng sinh, trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh, nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh) cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.”

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 15/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định:

“Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.”

Như vậy, do con chị sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn nên khi đăng ký khai sinh vợ chồng chị phải có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin của người cha mới được ghi vào Giấy khai sinh.

Thứ hai, về quốc tịch cho trẻ:

Theo Điều 4 và Khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch 2008 quy định như sau:

Điều 4. Nguyên tắc quốc tịch

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Điều 16. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, con chị sinh ra tại Việt Nam nên khi đăng ký khai sinh nếu vợ chồng chị thỏa thuận chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ thì trẻ sẽ được mang quốc tịch Việt Nam. Còn trẻ có được mang thêm quốc tịch nước ngoài (quốc tịch của cha) hay không thì tùy vào điều kiện của nước mà chồng chị mang quốc tịch có cho phép hay không. Ngược lại, khi đăng ký khai sinh nếu vợ chồng chị chọn quốc tịch nước ngoài (quốc tịch của cha) cho trẻ thì trẻ chỉ được mang quốc tịch nước ngoài, không được có thêm quốc tịch Việt Nam.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi qúy cơ quan có thẩm quyền !

Chồng tôi là người nước ngoài, chúng tôi đã sinh con tại Việt Nam năm 2011, rồi mới hợp pháp hoá giấy kế hôn sau, vậy xin vui lòng hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh 

Và có phải bé sẽ được phép mang 2quốc tịch đến 18tuổi không?

Xin chân thành cảm ơn

 

Huỳnh Thị Ngọc Dung

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi qúy cơ quan có thẩm quyền !

Chồng tôi là người nước ngoài, chúng tôi đã sinh con tại Việt Nam năm 2011, rồi mới hợp pháp hoá giấy kế hôn sau, vậy xin vui lòng hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh 

Và có phải bé sẽ được phép mang 2quốc tịch đến 18tuổi không?

Xin chân thành cảm ơn

 

Huỳnh Thị Ngọc Dung

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: