(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THỜI GIAN GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?
Người hỏi : Đỗ Thị Khánh Linh     Số điện thoại: 0983263111     Email: khanhlinhds36@gmail.com     Địa chỉ: 306 Đường 30/4, phường 3, Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/12/2017 - 09 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 11/12/2017 - 07 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:
1. Dự án Trường mầm non - tiểu học chất lượng cao Én Vàng (GSS) tại Khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh của công ty chúng tôi (Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh, MSDN: 3900974473, cấp lần đầu ngày 06/7/2011) được UBND tỉnh Tây Ninh cấp GCN Đầu tư số 45121000230 ngày 16/8/2011. Trong đó, tiến độ thực hiện dự án như sau:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.
- Giai đoạn 2: Từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2015: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 33 phòng học.
 
Tuy nhiên, tới ngày 23/12/2015 Công ty chúng tôi mới được Sở TN và MT bàn giao đất thực địa để thực hiện dự án và tới ngày 05/8/2016 mới được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
 
Xin hỏi, công ty chúng tôi có được áp dụng khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư để điều chỉnh lại thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư hay không? Vì theo tôi được biết, đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 
2. Chúng tôi đang làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ cụ thể sau:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.
- Giai đoạn 2: Từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2022: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 33 phòng học.
 
Chúng tôi được Sở KH và ĐT tỉnh Tây Ninh trả lời qua cổng thông tin Hỏi đáp này rằng: "So với quy định thì thời gian đề nghị giãn tiến độ của công ty đã vượt quá 24 tháng, không phù hợp với khoản 3 Điều 46 Luật đầu tư”. Vậy xin hỏi, thời gian giãn 24 tháng như trên là tính từ thời điểm ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hay từ thời điểm chúng tôi được bàn giao đất?
 
3. Ngày 22/11/2017, tôi liên hệ Sở KH và ĐT thì nhận được câu trả lời là họ đã gửi văn bản đi lấy ý kiến ở Sở TN và MT. Đến ngày 05/12 tôi liên hệ Sở KH và ĐT nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự là đang chờ Sở TN và MT trả lời. Tôi cũng đã đặt câu hỏi này 1 lần nhưng chưa được giải đáp. Kính mong Quý cơ quan cho tôi biết
- Thời hạn tối đa để Sở TN và MT trả lời văn bản xin ý kiến của sở KH và ĐT trong trường hợp này là bao lâu? 
- Theo văn bản trả lời của Sở KH và ĐT số 57/TB-SKHĐT ngày 06/11/2017 thì: “So với quy định thì thời gian đề nghị giãn tiến độ của công ty đã vượt quá 24 tháng, không phù hợp với khoản 3 Điều 46 Luật đầu tư”. Vậy chúng tôi cần phải làm thủ tục gì tiếp theo ? Hiện tại chúng tôi chưa có quyết định giãn tiến độ đầu tư nên không thể tiến hành thực hiện dự án dù các yếu tố khác đã sẵn sàng.
 
Kính mong quý cơ quan xem xét và trả lời sớm giúp tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều.
 
 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 19/12/2017 - 09 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh như sau:

1. Theo Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư quy định: “Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư”.

Từ cơ sở nêu trên, thời gian giãn tiến độ thực hiện dự án tính theo thời gian được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

2. Ngày 01/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Quý Công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 57/TB-SKHĐT ngày 06/11/2017 về việc trả hồ sơ cho Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh với lý do:

Dự án Trường mầm non – tiểu học chất lượng cao Én Vàng (GSS) tại Khu phố 1, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh được UBND tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4512100230 ngày 16/8/2011. Trong đó, tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Giai đoạn 1: từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013: xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.

- Giai đoạn 2: từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2015: xây dựng Block B – 4 tầng, dự kiến 33 phòng học.

Theo Khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư quy định “3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Tại văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư, Công ty đề nghị giãn tiến độ như sau:

- Giai đoạn 1: từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020: xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.

- Giai đoạn 2: từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2022: xây dựng Block B – 4 tầng, dự kiến 33 phòng học.

Như vậy, so với quy định thì thời gian đề nghị giãn tiến độ của Công ty đã vượt quá 24 tháng, không phù hợp với Khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư.

          Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn tất thủ tục hành chính đối với yêu cầu giãn tiền độ thực hiện dự án của Quý Công ty.

3. Việc Công ty đề nghị thời gian giãn tiến độ thực hiện dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến Sở Tài nguyên và UBND thành phố Tây Ninh.

Ngày 27/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 6614/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

“….

Cùng ngày 08/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 6350/TB-STNMT về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh tại Phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (trên cơ sở Công văn số 1075/UBND ngày 18/10/2017 của UBND thành phố Tây Ninh); thời gian kiểm tra ngày 17/11/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có ý kiến sau khi có kết quả kiểm tra.”

Như vậy, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có ý kiến về đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án sau khi có kết quả kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư của Quý Công ty.

4. Trên cơ sở đề nghị của Quý Công ty; ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2369/SKHĐT-HTĐT ngày 16/11/2017 báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản cho Quý Công ty biết và thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời cho Quý Công ty biết, kính mong Quý Công ty thông cảm.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THỜI GIAN GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?
 Nội dung câu hỏi:
1. Dự án Trường mầm non - tiểu học chất lượng cao Én Vàng (GSS) tại Khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh của công ty chúng tôi (Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh, MSDN: 3900974473, cấp lần đầu ngày 06/7/2011) được UBND tỉnh Tây Ninh cấp GCN Đầu tư số 45121000230 ngày 16/8/2011. Trong đó, tiến độ thực hiện dự án như sau:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.
- Giai đoạn 2: Từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2015: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 33 phòng học.
 
Tuy nhiên, tới ngày 23/12/2015 Công ty chúng tôi mới được Sở TN và MT bàn giao đất thực địa để thực hiện dự án và tới ngày 05/8/2016 mới được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
 
Xin hỏi, công ty chúng tôi có được áp dụng khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư để điều chỉnh lại thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư hay không? Vì theo tôi được biết, đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 
2. Chúng tôi đang làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ cụ thể sau:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.
- Giai đoạn 2: Từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2022: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 33 phòng học.
 
Chúng tôi được Sở KH và ĐT tỉnh Tây Ninh trả lời qua cổng thông tin Hỏi đáp này rằng: "So với quy định thì thời gian đề nghị giãn tiến độ của công ty đã vượt quá 24 tháng, không phù hợp với khoản 3 Điều 46 Luật đầu tư”. Vậy xin hỏi, thời gian giãn 24 tháng như trên là tính từ thời điểm ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hay từ thời điểm chúng tôi được bàn giao đất?
 
3. Ngày 22/11/2017, tôi liên hệ Sở KH và ĐT thì nhận được câu trả lời là họ đã gửi văn bản đi lấy ý kiến ở Sở TN và MT. Đến ngày 05/12 tôi liên hệ Sở KH và ĐT nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự là đang chờ Sở TN và MT trả lời. Tôi cũng đã đặt câu hỏi này 1 lần nhưng chưa được giải đáp. Kính mong Quý cơ quan cho tôi biết
- Thời hạn tối đa để Sở TN và MT trả lời văn bản xin ý kiến của sở KH và ĐT trong trường hợp này là bao lâu? 
- Theo văn bản trả lời của Sở KH và ĐT số 57/TB-SKHĐT ngày 06/11/2017 thì: “So với quy định thì thời gian đề nghị giãn tiến độ của công ty đã vượt quá 24 tháng, không phù hợp với khoản 3 Điều 46 Luật đầu tư”. Vậy chúng tôi cần phải làm thủ tục gì tiếp theo ? Hiện tại chúng tôi chưa có quyết định giãn tiến độ đầu tư nên không thể tiến hành thực hiện dự án dù các yếu tố khác đã sẵn sàng.
 
Kính mong quý cơ quan xem xét và trả lời sớm giúp tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều.
 
 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
1. Dự án Trường mầm non - tiểu học chất lượng cao Én Vàng (GSS) tại Khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh của công ty chúng tôi (Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh, MSDN: 3900974473, cấp lần đầu ngày 06/7/2011) được UBND tỉnh Tây Ninh cấp GCN Đầu tư số 45121000230 ngày 16/8/2011. Trong đó, tiến độ thực hiện dự án như sau:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.
- Giai đoạn 2: Từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2015: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 33 phòng học.
 
Tuy nhiên, tới ngày 23/12/2015 Công ty chúng tôi mới được Sở TN và MT bàn giao đất thực địa để thực hiện dự án và tới ngày 05/8/2016 mới được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
 
Xin hỏi, công ty chúng tôi có được áp dụng khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư để điều chỉnh lại thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư hay không? Vì theo tôi được biết, đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 
2. Chúng tôi đang làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ cụ thể sau:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 23 phòng học và 15-18 phòng chức năng.
- Giai đoạn 2: Từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2022: Xây dựng Block A-4 tầng, dự kiến 33 phòng học.
 
Chúng tôi được Sở KH và ĐT tỉnh Tây Ninh trả lời qua cổng thông tin Hỏi đáp này rằng: "So với quy định thì thời gian đề nghị giãn tiến độ của công ty đã vượt quá 24 tháng, không phù hợp với khoản 3 Điều 46 Luật đầu tư”. Vậy xin hỏi, thời gian giãn 24 tháng như trên là tính từ thời điểm ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hay từ thời điểm chúng tôi được bàn giao đất?
 
3. Ngày 22/11/2017, tôi liên hệ Sở KH và ĐT thì nhận được câu trả lời là họ đã gửi văn bản đi lấy ý kiến ở Sở TN và MT. Đến ngày 05/12 tôi liên hệ Sở KH và ĐT nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự là đang chờ Sở TN và MT trả lời. Tôi cũng đã đặt câu hỏi này 1 lần nhưng chưa được giải đáp. Kính mong Quý cơ quan cho tôi biết
- Thời hạn tối đa để Sở TN và MT trả lời văn bản xin ý kiến của sở KH và ĐT trong trường hợp này là bao lâu? 
- Theo văn bản trả lời của Sở KH và ĐT số 57/TB-SKHĐT ngày 06/11/2017 thì: “So với quy định thì thời gian đề nghị giãn tiến độ của công ty đã vượt quá 24 tháng, không phù hợp với khoản 3 Điều 46 Luật đầu tư”. Vậy chúng tôi cần phải làm thủ tục gì tiếp theo ? Hiện tại chúng tôi chưa có quyết định giãn tiến độ đầu tư nên không thể tiến hành thực hiện dự án dù các yếu tố khác đã sẵn sàng.
 
Kính mong quý cơ quan xem xét và trả lời sớm giúp tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều.
 
 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: