(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/12/2017 - 06 Giờ 27 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn đặt câu hỏi có thông tin cụ thể, rõ ràng để Cổng hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay 16 xã khó khăn của Tây Ninh theo Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135 có được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Thành thật cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay 16 xã khó khăn của Tây Ninh theo Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135 có được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Thành thật cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: