(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cty xử lý chất thải ở hoà hội
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/12/2017 - 19 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 06/12/2017 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

đó là cty xủ lý chất thải ở hoà hội châu thành tây ninh, đốt các vỏ xe khâu xủ lý khói và mùi chua đạt tiêu chuẩn gât mùi hôi khó chịu cả ngày lẫn đêm. vừa qua có cả đình công của mọi người sống gần khu vực. mõi biểu sáng và chiều chay xe ngang qua ai cũng cảm nhận được mùi hôi khó chịu của khói đốt chất thảy vỏ xe. mùi khét vỏ xe nòng nặc. cơ quan nào giám định đủ tiêu chuẩn môi trường cho cty này nên kiểm tra lại sự thật đạt chuẩn môi trường chưa, nếu đạt tại sao diễn ra ô nhiễm thế này. các cơ quan không ở đây sống nên cho ai kinh doanh ô nhiễm măc kệ người dân chúng tôi hay sao. các ông có đi ngang cty này chác bị sôt mũi nên không cảm nhận được vậy khi sức khoẻ các ông tốt hãy đi kiểm ra hoặc giám định lại môi trường cty này giúp mọi người dân chúng tôi. huy vọng một ai đó có trách nhiệm xử lý vụ này giúp dân. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 07/12/2017 - 15 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

ngày 01/11/2017, Huyện uỷ, UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan đã buổi làm việc với người dan và Công ty cổ phần xử lý phế liệu răn miềnnam. Sau buổi đối thoại UBND huyện đã ban hành Bao cáo số 290/BC-UBND ngày 01/11/2017 ( đính kèm báo cáo)

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cty xử lý chất thải ở hoà hội
 Nội dung câu hỏi:

đó là cty xủ lý chất thải ở hoà hội châu thành tây ninh, đốt các vỏ xe khâu xủ lý khói và mùi chua đạt tiêu chuẩn gât mùi hôi khó chịu cả ngày lẫn đêm. vừa qua có cả đình công của mọi người sống gần khu vực. mõi biểu sáng và chiều chay xe ngang qua ai cũng cảm nhận được mùi hôi khó chịu của khói đốt chất thảy vỏ xe. mùi khét vỏ xe nòng nặc. cơ quan nào giám định đủ tiêu chuẩn môi trường cho cty này nên kiểm tra lại sự thật đạt chuẩn môi trường chưa, nếu đạt tại sao diễn ra ô nhiễm thế này. các cơ quan không ở đây sống nên cho ai kinh doanh ô nhiễm măc kệ người dân chúng tôi hay sao. các ông có đi ngang cty này chác bị sôt mũi nên không cảm nhận được vậy khi sức khoẻ các ông tốt hãy đi kiểm ra hoặc giám định lại môi trường cty này giúp mọi người dân chúng tôi. huy vọng một ai đó có trách nhiệm xử lý vụ này giúp dân. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

đó là cty xủ lý chất thải ở hoà hội châu thành tây ninh, đốt các vỏ xe khâu xủ lý khói và mùi chua đạt tiêu chuẩn gât mùi hôi khó chịu cả ngày lẫn đêm. vừa qua có cả đình công của mọi người sống gần khu vực. mõi biểu sáng và chiều chay xe ngang qua ai cũng cảm nhận được mùi hôi khó chịu của khói đốt chất thảy vỏ xe. mùi khét vỏ xe nòng nặc. cơ quan nào giám định đủ tiêu chuẩn môi trường cho cty này nên kiểm tra lại sự thật đạt chuẩn môi trường chưa, nếu đạt tại sao diễn ra ô nhiễm thế này. các cơ quan không ở đây sống nên cho ai kinh doanh ô nhiễm măc kệ người dân chúng tôi hay sao. các ông có đi ngang cty này chác bị sôt mũi nên không cảm nhận được vậy khi sức khoẻ các ông tốt hãy đi kiểm ra hoặc giám định lại môi trường cty này giúp mọi người dân chúng tôi. huy vọng một ai đó có trách nhiệm xử lý vụ này giúp dân. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: