(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: các thủ tục mới ban hành trong năm 2017
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/12/2017 - 19 Giờ 18 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn cung cấp thông tin cụ thể, thủ tục hành chính của ngành nào để Cổng hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: các thủ tục mới ban hành trong năm 2017
 Nội dung câu hỏi:

vì sao các thủ tục ban hành trong năm 2017sao k đính kèm file để mọi người có thể tải xem thuận lợi. kiêu vào cơ sở dự liêu quốc gia tìm từng thủ tục một rất làm khó người dân chúng tôi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

vì sao các thủ tục ban hành trong năm 2017sao k đính kèm file để mọi người có thể tải xem thuận lợi. kiêu vào cơ sở dự liêu quốc gia tìm từng thủ tục một rất làm khó người dân chúng tôi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: