(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin bộ TTHC
Người hỏi : Tuấn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/12/2017 - 07 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 07/12/2017 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Nội dung và Quyết định Bộ TTHC theo Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngành TN&MT, Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngành NN&PTNT, Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngành GD&ĐT, Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngành VH&TTDL

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 07/12/2017 - 15 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 13/12/2017 - 11 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngành VH&TTDL

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 11/12/2017 - 13 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 
về việc công bố công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành GDĐT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin bộ TTHC
 Nội dung câu hỏi:

Nội dung và Quyết định Bộ TTHC theo Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngành TN&MT, Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngành NN&PTNT, Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngành GD&ĐT, Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngành VH&TTDL

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nội dung và Quyết định Bộ TTHC theo Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngành TN&MT, Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngành NN&PTNT, Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngành GD&ĐT, Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngành VH&TTDL

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: