(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG THỦ TỤC GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ
Người hỏi : Đỗ Thị Khánh Linh     Số điện thoại: 0983263111     Email: khanhlinhds36@gmail.com     Địa chỉ: 306 Đường 30/4, phường 3, Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/12/2017 - 09 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 07/12/2017 - 07 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi (Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh, MSDN: 3900974473, cấp lần đầu ngày 06/7/2011) đang làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Trường mầm non - tiểu học chất lượng cao Én Vàng (GCN Đầu tư số 45121000230 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 16/8/2011). Sở KH và ĐT tỉnh Tây Ninh có văn bản số 072041707800126/TNHS về việc tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mã hồ sơ:0126), theo đó, ngày 22/11/2017 sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Ngày 22/11/2017, tôi liên hệ Sở KH và ĐT thì nhận được câu trả lời là họ đã gửi văn bản đi lấy ý kiến ở Sở TN và MT (vì dự án có được giao đất). Đến nay ngày 05/12 tôi liên hệ Sở KH và ĐT nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự là đang chờ Sở TN và MT trả lời.

Quý cơ quan vui lòng giải đáp giúp tôi:

1. Thời hạn tối đa để Sở TN và MT trả lời văn bản xin ý kiến của sở KH và ĐT trong trường hợp này là bao lâu? 

2. Hiện tại Sở KH và ĐT đã trễ hạn trả kết quả cho công ty chúng tôi và không cập nhật thời gian chính xác sẽ trả kết quả giải quyết. Vậy chúng tôi phải chờ bao lâu mới có kết quả?

Kính mong quý cơ quan xem xét và trả lời sớm giúp tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 07/12/2017 - 07 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của bạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thông báo trả hồ sơ gửi cho Công ty (đính kèm Thông báo)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 08/12/2017 - 10 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên Môi trường xin được trả lời Doanh Nghiệp như sau:

Ngày 06/112017 Sở TNMT có nhận được Văn  bản  số 2286/SKHĐT-HTĐT v/v lấy ý kiến giãn tiến độ của công ty Hưng Hưng Thịnh. Ngày 20/11/2017 sở TNMT có VB số 6614/STNMT-CCQLĐĐ trả lời về việc góp ý kiến giãn tiến độ của công ty Hưng Hưng Thịnh (có 2 files đính kèm 2286/SKHĐT-HTĐT, 6614/STNMT-CCQLĐĐ) Vì vậy VB góp ý của sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có trước ngày 05/12. Cho nên Công ty vui lòng liên hệ với Sở Kế Hoạch Đầu tư để được rỏ.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG THỦ TỤC GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ
 Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi (Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh, MSDN: 3900974473, cấp lần đầu ngày 06/7/2011) đang làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Trường mầm non - tiểu học chất lượng cao Én Vàng (GCN Đầu tư số 45121000230 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 16/8/2011). Sở KH và ĐT tỉnh Tây Ninh có văn bản số 072041707800126/TNHS về việc tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mã hồ sơ:0126), theo đó, ngày 22/11/2017 sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Ngày 22/11/2017, tôi liên hệ Sở KH và ĐT thì nhận được câu trả lời là họ đã gửi văn bản đi lấy ý kiến ở Sở TN và MT (vì dự án có được giao đất). Đến nay ngày 05/12 tôi liên hệ Sở KH và ĐT nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự là đang chờ Sở TN và MT trả lời.

Quý cơ quan vui lòng giải đáp giúp tôi:

1. Thời hạn tối đa để Sở TN và MT trả lời văn bản xin ý kiến của sở KH và ĐT trong trường hợp này là bao lâu? 

2. Hiện tại Sở KH và ĐT đã trễ hạn trả kết quả cho công ty chúng tôi và không cập nhật thời gian chính xác sẽ trả kết quả giải quyết. Vậy chúng tôi phải chờ bao lâu mới có kết quả?

Kính mong quý cơ quan xem xét và trả lời sớm giúp tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi (Công ty Cổ phần Giáo dục Hưng Hưng Thịnh, MSDN: 3900974473, cấp lần đầu ngày 06/7/2011) đang làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Trường mầm non - tiểu học chất lượng cao Én Vàng (GCN Đầu tư số 45121000230 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 16/8/2011). Sở KH và ĐT tỉnh Tây Ninh có văn bản số 072041707800126/TNHS về việc tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mã hồ sơ:0126), theo đó, ngày 22/11/2017 sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Ngày 22/11/2017, tôi liên hệ Sở KH và ĐT thì nhận được câu trả lời là họ đã gửi văn bản đi lấy ý kiến ở Sở TN và MT (vì dự án có được giao đất). Đến nay ngày 05/12 tôi liên hệ Sở KH và ĐT nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự là đang chờ Sở TN và MT trả lời.

Quý cơ quan vui lòng giải đáp giúp tôi:

1. Thời hạn tối đa để Sở TN và MT trả lời văn bản xin ý kiến của sở KH và ĐT trong trường hợp này là bao lâu? 

2. Hiện tại Sở KH và ĐT đã trễ hạn trả kết quả cho công ty chúng tôi và không cập nhật thời gian chính xác sẽ trả kết quả giải quyết. Vậy chúng tôi phải chờ bao lâu mới có kết quả?

Kính mong quý cơ quan xem xét và trả lời sớm giúp tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: