(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: áp thanh hoà xã thanh điền mũi rất nhiều
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 20 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 14 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

chiều chiều 17h là mũi bay rất nhiều xung quanh nhà, con em chúng tôi luôn bị mũi chít mõi ngày do tình hình nuôi bò nuôi heo nuôi trâu phát triển mạnh trong những năm gần đây. đề nghị có biện pháp khắc phục mũi 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 24/11/2017 - 14 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời quý ông bà như sau:

Kính đề nghị bà con cử tri phát quang sạch sẽ,don sạch lu vại các bể chứa nước không để lăng quăng phát triển

cũng như phòng chống muỗi cũng như các dịch bệnh nguy hiểm.

hằng năm, phòng Tài nguyên Môi trường huyện đều có chiến dịch  bảo vệ môi trường, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác diệt muỗi, lăng quăng bảo vệ sức khoẻ người dân


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: áp thanh hoà xã thanh điền mũi rất nhiều
 Nội dung câu hỏi:

chiều chiều 17h là mũi bay rất nhiều xung quanh nhà, con em chúng tôi luôn bị mũi chít mõi ngày do tình hình nuôi bò nuôi heo nuôi trâu phát triển mạnh trong những năm gần đây. đề nghị có biện pháp khắc phục mũi 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chiều chiều 17h là mũi bay rất nhiều xung quanh nhà, con em chúng tôi luôn bị mũi chít mõi ngày do tình hình nuôi bò nuôi heo nuôi trâu phát triển mạnh trong những năm gần đây. đề nghị có biện pháp khắc phục mũi 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: