(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phí thẩm tra thiết kế, dự toán trong thông tư 75/2014/TT-BTC
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 15 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 14 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Hỏi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây xựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện trong Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính có được hiểu là phí thẩm định thiết kế, dự toán không?

Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán thì cơ quan quản lý nhà nước có dược lấy phí thẩm tra thiết kế, dự toán trong Thông tư 75/2014/TT-BTC nữa không?

Mong quý cơ quan giải tích chi tiết, cụ thể


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 30/11/2017 - 10 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đã được Bộ Tài chính có ý kiến tại Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015, vì vậy đề nghị bạn nghiên cứu nội dung Công văn số 8028/BTC-CST để thực hiện (Đính kèm Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính).

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phí thẩm tra thiết kế, dự toán trong thông tư 75/2014/TT-BTC
 Nội dung câu hỏi:

Hỏi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây xựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện trong Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính có được hiểu là phí thẩm định thiết kế, dự toán không?

Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán thì cơ quan quản lý nhà nước có dược lấy phí thẩm tra thiết kế, dự toán trong Thông tư 75/2014/TT-BTC nữa không?

Mong quý cơ quan giải tích chi tiết, cụ thể

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hỏi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây xựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện trong Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính có được hiểu là phí thẩm định thiết kế, dự toán không?

Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán thì cơ quan quản lý nhà nước có dược lấy phí thẩm tra thiết kế, dự toán trong Thông tư 75/2014/TT-BTC nữa không?

Mong quý cơ quan giải tích chi tiết, cụ thể

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: