(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hợp đồng lao động
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0985004557     Email: tycan_1982@gmail.com     Địa chỉ: xM2 Trí bình châu thành TN
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 14 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 15 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là lái xe hợp đồng với cơ quan uỷ ban nhân dân huyện Châu thành theo nghị định 68, 2 năm tái ký hợp đồng lao động 1 lần (loại hợp đồng có thời hạn) .Tôi đã công tác được 6 năm và hưởng lương bậc 3 theo nghị định 68. Căn cứ vào điều 20 bộ luật lao động năm 2012 thì cơ quan phải ký hợp đồng với tôi theo loại hợp đồng không xác định thời hạn để bảo đảm các quyền lợi hợp pháp cho cá nhân tôi.Xin hỏi việc cơ quan 2 năm tái ký hợp đồng với tôi như trên là đúng hay sai?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/12/2017 - 15 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các loại hợp đồng lao động. Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được ký tối đa 02 lần đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Do đó, việc cơ quan bạn ký hợp đồng xác định thời hạn trong 06 năm ký 03 lần (02 năm tái ký 01 lần) là chưa đúng theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hợp đồng lao động
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là lái xe hợp đồng với cơ quan uỷ ban nhân dân huyện Châu thành theo nghị định 68, 2 năm tái ký hợp đồng lao động 1 lần (loại hợp đồng có thời hạn) .Tôi đã công tác được 6 năm và hưởng lương bậc 3 theo nghị định 68. Căn cứ vào điều 20 bộ luật lao động năm 2012 thì cơ quan phải ký hợp đồng với tôi theo loại hợp đồng không xác định thời hạn để bảo đảm các quyền lợi hợp pháp cho cá nhân tôi.Xin hỏi việc cơ quan 2 năm tái ký hợp đồng với tôi như trên là đúng hay sai?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là lái xe hợp đồng với cơ quan uỷ ban nhân dân huyện Châu thành theo nghị định 68, 2 năm tái ký hợp đồng lao động 1 lần (loại hợp đồng có thời hạn) .Tôi đã công tác được 6 năm và hưởng lương bậc 3 theo nghị định 68. Căn cứ vào điều 20 bộ luật lao động năm 2012 thì cơ quan phải ký hợp đồng với tôi theo loại hợp đồng không xác định thời hạn để bảo đảm các quyền lợi hợp pháp cho cá nhân tôi.Xin hỏi việc cơ quan 2 năm tái ký hợp đồng với tôi như trên là đúng hay sai?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: