(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cần thực hiện những thủ tục nào để gạch block được bán ra thị trường
Người hỏi : Nguyễn Thị Thanh Hằng     Số điện thoại: 0985886371     Email: ntthanhhang1902@gmail.com     Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 11 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 14 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Dear anh/chị

Câu hỏi của em là: 

Cần làm những thủ tục nào để gạch block bán ra thị trường?

Gạch block sau khi sản xuất chỉ cần đi kiểm định theo -TCVN 6477 :2011 và có giấy chứng nhận thì đã được phép bán ra thị trường hay mình cần làm thêm những thủ tục nào nữa ạ?

Mong nhận được phản hồi từ Quý Cơ Quan

Trân trọng cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 29/11/2017 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Các sản phẩm hàng hòa vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường phải  có giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi nhà sản xuất đăng ký kinh doanh (theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan).

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng quy định:

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn đã công bố;

b) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy;

c) Những sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn cơ sở; khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở.

d) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng yêu cầu có nhãn hàng hóa thì nhãn hàng hóa phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

đ) Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.

Theo nội dung câu hỏi thì tùy theo sản phẩm gạch block do đơn vị của anh/ chị sản xuất để tổ chức công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy theo quy định.

Việc công bố hợp quy, anh/ chị tham khảo Hướng dẫn số 228/HD-SXD ngày 09/02/2015 của Sở Xây dựng Tây Ninh quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Xây dựng đã đăng tin tại cổng thông tin điện tử của Sở ở mục Văn bản mới và đồng thời gửi kèm để anh/ chị tham khảo).

Hiện tại, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477 : 2011 - Gạch bê tông đã được thay thế bởi TCVN 6477 : 2016.

Ngoài việc công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy nêu trên, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP cũng quy định: “Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phải phù hợp với các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.” Do đó, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng do anh/ chị đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy định này.

Anh/ chị có thể liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn khi cần thiết, thông tin cụ thể:

-    Cơ quan:  Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh – Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

-    Địa chỉ:  Số 314, Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

-    Điện thoại: 0276.3922.838.

Trân trọng!


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cần thực hiện những thủ tục nào để gạch block được bán ra thị trường
 Nội dung câu hỏi:

Dear anh/chị

Câu hỏi của em là: 

Cần làm những thủ tục nào để gạch block bán ra thị trường?

Gạch block sau khi sản xuất chỉ cần đi kiểm định theo -TCVN 6477 :2011 và có giấy chứng nhận thì đã được phép bán ra thị trường hay mình cần làm thêm những thủ tục nào nữa ạ?

Mong nhận được phản hồi từ Quý Cơ Quan

Trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dear anh/chị

Câu hỏi của em là: 

Cần làm những thủ tục nào để gạch block bán ra thị trường?

Gạch block sau khi sản xuất chỉ cần đi kiểm định theo -TCVN 6477 :2011 và có giấy chứng nhận thì đã được phép bán ra thị trường hay mình cần làm thêm những thủ tục nào nữa ạ?

Mong nhận được phản hồi từ Quý Cơ Quan

Trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: