(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 19 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 14 Giờ 42 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn đặt câu hỏi rõ ràng, đúng chính tả để Cổng hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển đơn vị chuyên môn trả lời. Trân trọng

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 Nội dung câu hỏi:

cấp xã tiếp nhận phản ánh kiến nghĩ về giải quyết trhc qua phản ánh trục tiếp, bằng điện thoại, bằng thư . của người dân. sau đó các phiếu phản ánh này gủi về văn phòng tỉnh hay là cấp xã giải quyết xong rồi báo cáo về tỉnh hay sau xin hướng dẫn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cấp xã tiếp nhận phản ánh kiến nghĩ về giải quyết trhc qua phản ánh trục tiếp, bằng điện thoại, bằng thư . của người dân. sau đó các phiếu phản ánh này gủi về văn phòng tỉnh hay là cấp xã giải quyết xong rồi báo cáo về tỉnh hay sau xin hướng dẫn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: