(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nghĩ phép năm
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 19 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 15 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

nghĩ phép năm công chức cấp xã có được bố trí nghĩ theo quy định không và có đơn xin nghĩ nhưng lãnh đạo xã không bố trí cho nghĩ vậy có được quyền nhận tiền ngày chưa bố trí nghĩ và các ngày xin nghĩ nhưng khokng duyệt. thủ tục nhận tiền như thế nào? 

xin trẩ lời bằng văn bản có chữ ký có con dấu


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/12/2017 - 15 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo Điều 13 Luật Cán bộ, công chức quy định quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi:Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ”. Về thủ tục nhận tiền, đề nghị bạn liên hệ với bộ phận tài chính của của xã nơi bạn đang công tác để được hướng dẫn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nghĩ phép năm
 Nội dung câu hỏi:

nghĩ phép năm công chức cấp xã có được bố trí nghĩ theo quy định không và có đơn xin nghĩ nhưng lãnh đạo xã không bố trí cho nghĩ vậy có được quyền nhận tiền ngày chưa bố trí nghĩ và các ngày xin nghĩ nhưng khokng duyệt. thủ tục nhận tiền như thế nào? 

xin trẩ lời bằng văn bản có chữ ký có con dấu

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

nghĩ phép năm công chức cấp xã có được bố trí nghĩ theo quy định không và có đơn xin nghĩ nhưng lãnh đạo xã không bố trí cho nghĩ vậy có được quyền nhận tiền ngày chưa bố trí nghĩ và các ngày xin nghĩ nhưng khokng duyệt. thủ tục nhận tiền như thế nào? 

xin trẩ lời bằng văn bản có chữ ký có con dấu

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: