(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: bảo hiểm xã hội cho quản lý chợ thuộc xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/11/2017 - 20 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 24/11/2017 - 14 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

cán bộ quản lý chợ thuộc xã làm việc hợp đồng có được chủ tịch ubnd xã đóng kinh phí tiền bhxh không và được mua thẻ y tế mõi năm không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 30/11/2017 - 13 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

         Theo quy định tại điểm C, Mục 3 Công văn 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nêu: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ).

          Thực hiện Công văn của Bộ nội vụ, ngày 14/11/2014. BHXH Việt Nam có Công văn số 4407/BHXH-BT hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXH, BHYT, theo đó Cơ quan BHXH tỉnh, huyện báo cáo UBND cùng cấp để chỉ đạo UBND cấp xã chậm nhất đến ngày 31/12/2014 phải chấm dứt HĐLĐ đối với những người lao động đang làm việc theo HĐLĐ để thực hiện thủ tục dừng đóng BHXH bắt buộc theo quy định; từ ngày 1/1/2015 cơ quan BHXH không thu BHXH bắt buộc đối với mọi trường hợp ký HĐLĐ với UBND cấp xã; các đối tượng này được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu theo đúng quy định của Luật BHXH.

          Như vậy, căn cứ vào những văn bản trên thì trường hợp làm việc theo hợp đồng quản lý chợ thuộc xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. để được giải thích rõ hơn đề nghị anh (chị) liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương (BHXH huyện) để có thông tin cụ thể hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: bảo hiểm xã hội cho quản lý chợ thuộc xã
 Nội dung câu hỏi:

cán bộ quản lý chợ thuộc xã làm việc hợp đồng có được chủ tịch ubnd xã đóng kinh phí tiền bhxh không và được mua thẻ y tế mõi năm không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cán bộ quản lý chợ thuộc xã làm việc hợp đồng có được chủ tịch ubnd xã đóng kinh phí tiền bhxh không và được mua thẻ y tế mõi năm không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: