(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quản lý nhà nước
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 12 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 15/11/2017 - 08 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

tây ninh có mở lớp quản lý nhà nước cho cán bộ công chức học không và tự bỏ tiền đi học có được hưởng trợ cấp gì không nếu tự túc đi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/11/2017 - 15 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, tổ chức từ 04 đến 05 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước với khoảng 300 chỉ tiêu. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học theo Kế hoạch hàng năm, nếu đủ điều kiện thì được hỗ trợ kinh phí theo quy định, nếu cán bộ, công chức, viên chức đi học tự túc, không theo Kế hoạch của tỉnh, không được cơ quan, đơn vị sử dụng không cử đi học thì không được hỗ trợ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quản lý nhà nước
 Nội dung câu hỏi:

tây ninh có mở lớp quản lý nhà nước cho cán bộ công chức học không và tự bỏ tiền đi học có được hưởng trợ cấp gì không nếu tự túc đi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tây ninh có mở lớp quản lý nhà nước cho cán bộ công chức học không và tự bỏ tiền đi học có được hưởng trợ cấp gì không nếu tự túc đi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: