(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lập nhiệm vụ thiết kế
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 10 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 15/11/2017 - 08 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi có quy định cụ thể công trình loại nào phải lập nhiệm vụ thiết kế hay tất cả các công trình đều phải lập nhiệm vụ thiết kế


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 20/11/2017 - 09 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

 Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có quy định về nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, cụ thể như sau: "Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập thiết kế xây dựng công trình. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế khi cần thiết ". Theo đó, tất cả các công trình đều phải lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi về quy định cụ thể công trình loại nào phải lập nhiệm vụ thiết kế hay tất cả các công trình đều phải lập nhiệm vụ thiết kế, để cá nhân cư ngụ tại thành phố Tây Ninh biết và thực hiện./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lập nhiệm vụ thiết kế
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi có quy định cụ thể công trình loại nào phải lập nhiệm vụ thiết kế hay tất cả các công trình đều phải lập nhiệm vụ thiết kế

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi có quy định cụ thể công trình loại nào phải lập nhiệm vụ thiết kế hay tất cả các công trình đều phải lập nhiệm vụ thiết kế

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: