(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định gắn thiết bị in hóa đơn trên cột đo xăng dầu
Người hỏi : DNTN Xăng dầu Nhã Phương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/11/2017 - 15 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 13/11/2017 - 16 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là chủ của một DNTN chuyên kinh doanh xăng, dầu, qua nhiều nguồn thông tin tôi được biết pháp luật quy định bắt buộc phải gắn thiết bị in hóa đơn trên cột đo xăng dầu. Vậy, Tôi xin hỏi Sở Khoa học và Công nghệ văn bản nào quy định Cột đo xăng dầu bắt buộc phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Thời điểm nào áp dụng?

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 15/11/2017 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào cá nhân/ doanh nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ trả lời câu hỏi của cá nhân/ doanh nghiệp như sau

1. Văn bản quy định Cột đo xăng dầu bắt buộc phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

2. Tại Khoản 7 Điều 6 Chương II của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định: kể từ ngày01/7/2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm tình trạng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và hoạt động tốt;

b) Chỉ in được chứng từ khi kết thúc quá trình bơm xăng dầu cho khách hàng (ví dụ: Khi đặt vòi cấp phát vào giá treo trên cột đo xăng dầu);

c) Các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số Serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán;

d) Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định gắn thiết bị in hóa đơn trên cột đo xăng dầu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là chủ của một DNTN chuyên kinh doanh xăng, dầu, qua nhiều nguồn thông tin tôi được biết pháp luật quy định bắt buộc phải gắn thiết bị in hóa đơn trên cột đo xăng dầu. Vậy, Tôi xin hỏi Sở Khoa học và Công nghệ văn bản nào quy định Cột đo xăng dầu bắt buộc phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Thời điểm nào áp dụng?

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là chủ của một DNTN chuyên kinh doanh xăng, dầu, qua nhiều nguồn thông tin tôi được biết pháp luật quy định bắt buộc phải gắn thiết bị in hóa đơn trên cột đo xăng dầu. Vậy, Tôi xin hỏi Sở Khoa học và Công nghệ văn bản nào quy định Cột đo xăng dầu bắt buộc phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Thời điểm nào áp dụng?

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: