(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiến độ làm cống thoát nước chậm và nguy hiểm cho người đi đường ở UBND xã Long Vĩnh
Người hỏi : lê văn son     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã Long Vĩnh, Châu Thành
Ngày hỏi: 13/11/2017 - 15 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 13/11/2017 - 16 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Làm cống thoát nước cho người dân từ ngã tư Long Vĩnh đến cống gần nhà máy nước đá là người dân ở nơi dây rất vui mừng, xin cảm ơn đến Đảng Nhà nước đã quan tâm , nhưng thời gian qua thì quá trì thi công rất là chậm và nguy hiểm: vì làm nay hơn 1 tháng nhưng chưa thấy còn ất nhiều, lam2 hàng che chắn thì yếu ớt, những ngày gió mạnh thì ngã ra đường, mà thường ban đêm nên rất nguy hiểm, và che chắn ra muốn gần nữa đường

kính mong cổng thông tin gửi đến nhà thầu che chắn đảm bảo an toàn hơn, vì đã co nhiều vụ tại nạn xãy ra khi thi công đoạn đường ngắn này .

xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 14/11/2017 - 07 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 

sau khi nhận được phản ảnh quý cử tri, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng Ban quản lý dự án và đầu tư huyện báo cáo tiến độ thi công và tăng cường các biển báo nguy hiểm, công trường đang thi công để  tránh nguy hiểm cho người  dân


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiến độ làm cống thoát nước chậm và nguy hiểm cho người đi đường ở UBND xã Long Vĩnh
 Nội dung câu hỏi:

Làm cống thoát nước cho người dân từ ngã tư Long Vĩnh đến cống gần nhà máy nước đá là người dân ở nơi dây rất vui mừng, xin cảm ơn đến Đảng Nhà nước đã quan tâm , nhưng thời gian qua thì quá trì thi công rất là chậm và nguy hiểm: vì làm nay hơn 1 tháng nhưng chưa thấy còn ất nhiều, lam2 hàng che chắn thì yếu ớt, những ngày gió mạnh thì ngã ra đường, mà thường ban đêm nên rất nguy hiểm, và che chắn ra muốn gần nữa đường

kính mong cổng thông tin gửi đến nhà thầu che chắn đảm bảo an toàn hơn, vì đã co nhiều vụ tại nạn xãy ra khi thi công đoạn đường ngắn này .

xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Làm cống thoát nước cho người dân từ ngã tư Long Vĩnh đến cống gần nhà máy nước đá là người dân ở nơi dây rất vui mừng, xin cảm ơn đến Đảng Nhà nước đã quan tâm , nhưng thời gian qua thì quá trì thi công rất là chậm và nguy hiểm: vì làm nay hơn 1 tháng nhưng chưa thấy còn ất nhiều, lam2 hàng che chắn thì yếu ớt, những ngày gió mạnh thì ngã ra đường, mà thường ban đêm nên rất nguy hiểm, và che chắn ra muốn gần nữa đường

kính mong cổng thông tin gửi đến nhà thầu che chắn đảm bảo an toàn hơn, vì đã co nhiều vụ tại nạn xãy ra khi thi công đoạn đường ngắn này .

xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: