(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tác phong làm việc, phòng 1 cửa của UBND xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/11/2017 - 15 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 13/11/2017 - 16 Giờ 03 phút
Nội dung câu hỏi:

Là người lớn tuổi nên thấy các chú cán bộ tại phòng 1 cửa của xã chưa lịch sự:

một là, thấy chú cán bộ trẻ làm bên địa chính cứ lớn tiếng với người dân, rồi gọi mầy, tao với người dân, với chú làm tư pháp nữa. 

Hai là, Phòng một cửa mà không thấy lãnh đạo (Chủ tịch, phó chủ tịch) trực , mà cứ công chứng hay ký giấy gì... thì các cán bộ ở đây phải mang đi đâu xong ồi 5phut 10 phút mới quay lại. vậy 1 cửa sao không bố trí lịch lãnh đạo trực, mà cũng không thấy bàn trực lãnh đạo .


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 13/11/2017 - 16 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

1. Nội dung 1: UBND huyện làm văn bản chỉ đạo Bộ phận TN và TKQ UBND xã Long Vĩnh về tác phòng thái độ làm việc

2. Nôị dung 2: tuỳ đơn vị bố trí phòng làm việc cho phù hợp, không nhất thiết lãnh đạo phải đặt vị trí làm việc tại Bộ phận Một cửa xã


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tác phong làm việc, phòng 1 cửa của UBND xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Là người lớn tuổi nên thấy các chú cán bộ tại phòng 1 cửa của xã chưa lịch sự:

một là, thấy chú cán bộ trẻ làm bên địa chính cứ lớn tiếng với người dân, rồi gọi mầy, tao với người dân, với chú làm tư pháp nữa. 

Hai là, Phòng một cửa mà không thấy lãnh đạo (Chủ tịch, phó chủ tịch) trực , mà cứ công chứng hay ký giấy gì... thì các cán bộ ở đây phải mang đi đâu xong ồi 5phut 10 phút mới quay lại. vậy 1 cửa sao không bố trí lịch lãnh đạo trực, mà cũng không thấy bàn trực lãnh đạo .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Là người lớn tuổi nên thấy các chú cán bộ tại phòng 1 cửa của xã chưa lịch sự:

một là, thấy chú cán bộ trẻ làm bên địa chính cứ lớn tiếng với người dân, rồi gọi mầy, tao với người dân, với chú làm tư pháp nữa. 

Hai là, Phòng một cửa mà không thấy lãnh đạo (Chủ tịch, phó chủ tịch) trực , mà cứ công chứng hay ký giấy gì... thì các cán bộ ở đây phải mang đi đâu xong ồi 5phut 10 phút mới quay lại. vậy 1 cửa sao không bố trí lịch lãnh đạo trực, mà cũng không thấy bàn trực lãnh đạo .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: