(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xử lý tài sản sau khi nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở
Người hỏi : Dương Tấn Tài     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/11/2017 - 19 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 13/11/2017 - 08 Giờ 33 phút
Nội dung câu hỏi:

Tôi có một thắc mắc kính mong được Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh giải đáp:

Tôi đang thực hiện đề tài cấp cơ sở tại đơn vị và chuẩn bị tiến hành nghiệm thu, do đề tài có sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, có một số thiết bị được trang bị phục vụ cho thực hiện đề tài. Vậy xin hỏi các tài sản trên được xử lý như thế nào sau kết thúc đề tài?  

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 13/11/2017 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Đối với câu hỏi của bạn, Sở Khoa học và Công nghệ xin trao đổi một số thông tin với bạn như sau:

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của  Bộ KH&CN và Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài sản thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Các đề tài KH&CN cấp cơ sở khi xây dựng đề cương thực hiện được Sở KH&CN hướng dẫn xây dựng nội dung, các biểu mẫu theo quy định. Các đề tài sau khi được nghiệm thu, việc xử lý tài sản thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được xử lý theo quy định của Thông tư số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài sản thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

 Để có thông tin chi tiết và cụ thể , bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sở KH&CN để được hướng dẫn theo địa chỉ:

          Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở  - Sở KH&CN Tây Ninh.

Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276.3813649.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xử lý tài sản sau khi nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có một thắc mắc kính mong được Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh giải đáp:

Tôi đang thực hiện đề tài cấp cơ sở tại đơn vị và chuẩn bị tiến hành nghiệm thu, do đề tài có sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, có một số thiết bị được trang bị phục vụ cho thực hiện đề tài. Vậy xin hỏi các tài sản trên được xử lý như thế nào sau kết thúc đề tài?  

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có một thắc mắc kính mong được Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh giải đáp:

Tôi đang thực hiện đề tài cấp cơ sở tại đơn vị và chuẩn bị tiến hành nghiệm thu, do đề tài có sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, có một số thiết bị được trang bị phục vụ cho thực hiện đề tài. Vậy xin hỏi các tài sản trên được xử lý như thế nào sau kết thúc đề tài?  

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: