(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin Quyết định và Bộ TTHC ngành LĐTB&XH
Người hỏi : Tuấn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 14/11/2017 - 07 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ TTHC ngành LĐTB&XH. Cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 14/11/2017 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Anh/chị có thể truy cập vào Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh để xem và tải nội dung.

Địa chỉ:  https://soldtbxh.tayninh.gov.vn, mục Thông tin cần biết -> Thông báo.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin Quyết định và Bộ TTHC ngành LĐTB&XH
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ TTHC ngành LĐTB&XH. Cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ TTHC ngành LĐTB&XH. Cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: