(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đăng bài mở không ra
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 10 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 14/11/2017 - 10 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Xin Quyết định và Bộ TTHC ngành LĐTB&XH
Người hỏi : Tuấn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 14/11/2017 - 07 Giờ 34 phút
Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ TTHC ngành LĐTB&XH. Cảm ơn

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      
Thời gian trả lời: 14/11/2017 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Anh/chị có thể truy cập vào Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh để xem và tải nội dung.

Địa chỉ:  https://soldtbxh.tayninh.gov.vn, mục Thông tin cần biết -> Thông báo.

 đề nghị cơ quan nhà nuoc71 xme lại tải không d9u7oc73 và mở cũng không ra vậy mà đăng lên công thông tin làm gì

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 14/11/2017 - 11 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Anh/chị có thể truy cập vào Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh để xem và tải nội dung.

Địa chỉ:  https://soldtbxh.tayninh.gov.vn, mục Văn bản pháp quy.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đăng bài mở không ra
 Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Xin Quyết định và Bộ TTHC ngành LĐTB&XH
Người hỏi : Tuấn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 14/11/2017 - 07 Giờ 34 phút
Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ TTHC ngành LĐTB&XH. Cảm ơn

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      
Thời gian trả lời: 14/11/2017 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Anh/chị có thể truy cập vào Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh để xem và tải nội dung.

Địa chỉ:  https://soldtbxh.tayninh.gov.vn, mục Thông tin cần biết -> Thông báo.

 đề nghị cơ quan nhà nuoc71 xme lại tải không d9u7oc73 và mở cũng không ra vậy mà đăng lên công thông tin làm gì

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Xin Quyết định và Bộ TTHC ngành LĐTB&XH
Người hỏi : Tuấn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 14/11/2017 - 07 Giờ 34 phút
Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ TTHC ngành LĐTB&XH. Cảm ơn

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội      
Thời gian trả lời: 14/11/2017 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Anh/chị có thể truy cập vào Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh để xem và tải nội dung.

Địa chỉ:  https://soldtbxh.tayninh.gov.vn, mục Thông tin cần biết -> Thông báo.

 đề nghị cơ quan nhà nuoc71 xme lại tải không d9u7oc73 và mở cũng không ra vậy mà đăng lên công thông tin làm gì

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: