(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chấm điểm cchc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 12 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 15/11/2017 - 08 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

chấm điểm cải cách hành chính nhưng không thật sự trung thực chạy theo thành tích sợ ảnh hưởng cơ quan buộc công chức phải nâng điểm lên khi cơ quan thực tế không làm những nhiệm vụ đó cũng yêu cầu chấm điểm tối đa. áp lục từ lãnh đạo và cbcc yêu cầu phải nâng điểm xin cho tôi hỏi mục đích chấm điểm chỉ số cchc để làm gì? và nếu mõi cơ quan chạy đua thành tích thì kết quả chỉ số cchc chỉ như ếch ngồi đáy giếng ao làng chỉ khen ao làng chẳng phát triển ra khỏi khu vực. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/11/2017 - 16 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xác định chỉ số CCHC thông qua Bộ tiêu chí để đánh giá hoạt động cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước (các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã). Đây là đánh giá nội bộ hàng năm để các cơ quan, đơn vị thấy được những nội dung hạn chế, chưa thực hiện được trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị

Việc định lượng từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rất quan tâm; hàng năm sau khi ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đều có chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp, tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thay thế quy định của năm trước.

Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị hàng năm được Chủ tịch UBND tỉnh công bố để các cơ quan, đơn vị làm cơ sở (một trong những nội dung) xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức và gắn công tác thi đua khen thưởng, gắn cũng như trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị.

Chúng tôi, với vay trò tham mưu nội dung này, chúng tôi cam kết với bạn rằng không có biểu hiện chạy đua thành tích trong kết quả chỉ số cải cách hành chính trong các năm qua. Chúng tôi cung cấp thêm thông tin so sách kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 và 2016 của các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

- Đối với các sở, ngành tỉnh: Năm 2015, có 16/19 cơ quan xếp loại A, 3/19 cơ quan xếp loại B; Năm 2016 có 9/17 cơ quan  xếp loại A, 6/17 cơ quan xếp loại B, 2/17 cơ quan xếp loại D.

- Đối với các huyện, thành phố:  Năm 2015, có 2/9 đơn vị xếp loại A, 6/9 đơn vị xếp loại B, 01/9 đơn vị xếp loại C; Năm 2016 có 7/9 cơ quan xếp loại B, 02/9 đơn vị xếp loại C.

          Xin cám ơn câu hỏi của bạn.

          Trân trọng!

Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chấm điểm cchc
 Nội dung câu hỏi:

chấm điểm cải cách hành chính nhưng không thật sự trung thực chạy theo thành tích sợ ảnh hưởng cơ quan buộc công chức phải nâng điểm lên khi cơ quan thực tế không làm những nhiệm vụ đó cũng yêu cầu chấm điểm tối đa. áp lục từ lãnh đạo và cbcc yêu cầu phải nâng điểm xin cho tôi hỏi mục đích chấm điểm chỉ số cchc để làm gì? và nếu mõi cơ quan chạy đua thành tích thì kết quả chỉ số cchc chỉ như ếch ngồi đáy giếng ao làng chỉ khen ao làng chẳng phát triển ra khỏi khu vực. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chấm điểm cải cách hành chính nhưng không thật sự trung thực chạy theo thành tích sợ ảnh hưởng cơ quan buộc công chức phải nâng điểm lên khi cơ quan thực tế không làm những nhiệm vụ đó cũng yêu cầu chấm điểm tối đa. áp lục từ lãnh đạo và cbcc yêu cầu phải nâng điểm xin cho tôi hỏi mục đích chấm điểm chỉ số cchc để làm gì? và nếu mõi cơ quan chạy đua thành tích thì kết quả chỉ số cchc chỉ như ếch ngồi đáy giếng ao làng chỉ khen ao làng chẳng phát triển ra khỏi khu vực. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: