(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp thẻ y tế
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 12 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 15/11/2017 - 08 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

xã thanh điền tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ y tế cho con tôi dưới 6 tuổi đã 3 tuần rồi đến nay chưa có thẻ. đề nghị sớm cấp thể cho con tôi 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 15/11/2017 - 09 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nhận phản ánh quý ông/bà, nội dung câu hỏi không thể hiện rõ thông tin tên của phụ huynh hay trẻ nhỏ nên chúng tôi không thể trao đỏi với cán bộ phụ trách


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp thẻ y tế
 Nội dung câu hỏi:

xã thanh điền tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ y tế cho con tôi dưới 6 tuổi đã 3 tuần rồi đến nay chưa có thẻ. đề nghị sớm cấp thể cho con tôi 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xã thanh điền tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ y tế cho con tôi dưới 6 tuổi đã 3 tuần rồi đến nay chưa có thẻ. đề nghị sớm cấp thể cho con tôi 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: