(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cung cấp clip xã làm việc không nghiêm túc cho cơ quan nào
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2017 - 11 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 15/11/2017 - 08 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân đến làm việc tại ubnd xã, vì thấy búc xúc trước cách làm việc của ubnd xã trên địa bàn huyện châu thành. nay tôi có nhiều clip ghi lại cảnh xã trực chỉ có vài người hoặc đi trễ về sớm tại một ubnd xã. tôi sẽ cung cấp toàn bộ các clip từ 2016 đến 2017. cần một cơ quan quy tín tiếp nhận xin cho tôi địa chỉ và tôi có thể gủi trực tiếp hay qua đường bưu chính xin hướng dẫn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 15/11/2017 - 09 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

sau khi nhận được phán ánh quý ông/bà, đề nghị liên hệ trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ

đ/c Vân- chuyên viên văn phòng HĐND và UBND huyện ( Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Châu Thành), sđt 02763.878.789


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cung cấp clip xã làm việc không nghiêm túc cho cơ quan nào
 Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân đến làm việc tại ubnd xã, vì thấy búc xúc trước cách làm việc của ubnd xã trên địa bàn huyện châu thành. nay tôi có nhiều clip ghi lại cảnh xã trực chỉ có vài người hoặc đi trễ về sớm tại một ubnd xã. tôi sẽ cung cấp toàn bộ các clip từ 2016 đến 2017. cần một cơ quan quy tín tiếp nhận xin cho tôi địa chỉ và tôi có thể gủi trực tiếp hay qua đường bưu chính xin hướng dẫn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là người dân đến làm việc tại ubnd xã, vì thấy búc xúc trước cách làm việc của ubnd xã trên địa bàn huyện châu thành. nay tôi có nhiều clip ghi lại cảnh xã trực chỉ có vài người hoặc đi trễ về sớm tại một ubnd xã. tôi sẽ cung cấp toàn bộ các clip từ 2016 đến 2017. cần một cơ quan quy tín tiếp nhận xin cho tôi địa chỉ và tôi có thể gủi trực tiếp hay qua đường bưu chính xin hướng dẫn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: