(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: làm việc tại xã vào sáng thứ hai
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 21 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 31/10/2017 - 09 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

sáng thứ hai mõi cơ quan xã điều chào cờ như bao mọi cơ quan khác. có điều xã biên giới huyện châu thành lại cho cán bộ công chức của xã đi ăn sáng rồi mới bắt đầu làm việc. họp giao ban 7h30 đến tận 9h mới xong còn từ 7h đến 7h30 thời gian của ăn sáng, làm việc riêng. tôi vào chứng giấy phải đợi phải chờ. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 31/10/2017 - 13 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ làm rõ vấn đề trên, để chấn chỉnh nọi quy làm việc, không gấy ảnh hưởng đến người dân

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: làm việc tại xã vào sáng thứ hai
 Nội dung câu hỏi:

sáng thứ hai mõi cơ quan xã điều chào cờ như bao mọi cơ quan khác. có điều xã biên giới huyện châu thành lại cho cán bộ công chức của xã đi ăn sáng rồi mới bắt đầu làm việc. họp giao ban 7h30 đến tận 9h mới xong còn từ 7h đến 7h30 thời gian của ăn sáng, làm việc riêng. tôi vào chứng giấy phải đợi phải chờ. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

sáng thứ hai mõi cơ quan xã điều chào cờ như bao mọi cơ quan khác. có điều xã biên giới huyện châu thành lại cho cán bộ công chức của xã đi ăn sáng rồi mới bắt đầu làm việc. họp giao ban 7h30 đến tận 9h mới xong còn từ 7h đến 7h30 thời gian của ăn sáng, làm việc riêng. tôi vào chứng giấy phải đợi phải chờ. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: