(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thiếu công bằng trong việc bồi dưỡng dào tạo
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 16 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 31/10/2017 - 08 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi lãnh đạo tây ninh. việc cử cán công chức đào tạo bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. các lãnh đạo tỉnh nên xem xét cử công chức trực tại một của của ubnd xã được đi bồi dưỡng. được ưu tiên trong việc cử đi. chính phủ có quy dịnh trong quyết định 09 một của một cửa liên thông. thế nhưng công chức trực một cửa chúng tôi chưa được quan tâm cử đi học. có lãnh đạo lại nói vì đặt thù nên trực tiếp hồ sơ nên không cử đi. sở nội vụ lại không ưu tiên cho các công chức này tham gia bồi dưỡng là điều thiệt thòi cho công chức trực một cửa. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/11/2017 - 08 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Về việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên: Sở Nội vụ ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn và sẽ phối hợp với UBND các huyện lưu ý tạo điều kiện để cử cán bộ, công chức đủ điều kiện được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên. Nếu vì đặc thù công việc thì sẽ tạo điều kiện để cán bộ, công chức được bồi dưỡng các lớp ngoài giờ hành chính.

- Về việc bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị là do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ chỉ tiêu và tổ chức các lớp, Sở Nội vụ ghi nhận ý kiến của bạn, sẽ đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý tạo điều kiện để cán bộ, công chức cấp xã được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thiếu công bằng trong việc bồi dưỡng dào tạo
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi lãnh đạo tây ninh. việc cử cán công chức đào tạo bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. các lãnh đạo tỉnh nên xem xét cử công chức trực tại một của của ubnd xã được đi bồi dưỡng. được ưu tiên trong việc cử đi. chính phủ có quy dịnh trong quyết định 09 một của một cửa liên thông. thế nhưng công chức trực một cửa chúng tôi chưa được quan tâm cử đi học. có lãnh đạo lại nói vì đặt thù nên trực tiếp hồ sơ nên không cử đi. sở nội vụ lại không ưu tiên cho các công chức này tham gia bồi dưỡng là điều thiệt thòi cho công chức trực một cửa. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi lãnh đạo tây ninh. việc cử cán công chức đào tạo bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. các lãnh đạo tỉnh nên xem xét cử công chức trực tại một của của ubnd xã được đi bồi dưỡng. được ưu tiên trong việc cử đi. chính phủ có quy dịnh trong quyết định 09 một của một cửa liên thông. thế nhưng công chức trực một cửa chúng tôi chưa được quan tâm cử đi học. có lãnh đạo lại nói vì đặt thù nên trực tiếp hồ sơ nên không cử đi. sở nội vụ lại không ưu tiên cho các công chức này tham gia bồi dưỡng là điều thiệt thòi cho công chức trực một cửa. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: