(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khen thưởng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 16 Giờ 46 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Trước tiên, Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến của tỉnh cảm ơn bạn về góp ý xây dựng. Về đề nghị của Công dân, Ban điều phối trả lời câu hỏi trực tuyến sẽ có ý kiến với cấp có thẩm quyền xem xét. Mong bạn sau này có những câu hỏi góp ý để xây dựng tỉnh Tây Ninh ngày càng giàu, đẹp. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khen thưởng
 Nội dung câu hỏi:

cá nhân gửi thư hỏi đáp vì sao không có chế độ khen thưởng. quy chế khen thưởng khuyến kích tập rheer gipa ya xây dựng tay ninh giàu đẹp và nền hành chính công phát triển mọi công dân được bảo vệ quyền lợi. những đóng góp đó vì sao không được ghi nhận

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cá nhân gửi thư hỏi đáp vì sao không có chế độ khen thưởng. quy chế khen thưởng khuyến kích tập rheer gipa ya xây dựng tay ninh giàu đẹp và nền hành chính công phát triển mọi công dân được bảo vệ quyền lợi. những đóng góp đó vì sao không được ghi nhận

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: