(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lạm dụng chứng thực
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 16 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 31/10/2017 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

câu hỏi của tôi đã gủi đến nay chưa thấy trả lời của việc lạm dụng chứng thực hậ khẩu, chứng minh nhân dân trong việc làm hồ sơ thủ tục cấp tiền ăn cho học sinh hoặc làm thủ tục chế độ hộ nghèo trên địa bàn huyện châu thành. đã xử lý ai lạm dụng chưa, dã có cá nhân nào chịu trách nhiệm việc này chưa. phòng giáo dục chau thành dã ra công văn gủi cho các hiệu trưởng chấn chỉnh lạm dụng chưa. đến nay vẫn chưa có câu trả lời


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 31/10/2017 - 10 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành đã trả  lờiquý độc giả sẽ gửi văn bản về Phòng Giáo dục ( đính kèm tệp). Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục và Đào 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lạm dụng chứng thực
 Nội dung câu hỏi:

câu hỏi của tôi đã gủi đến nay chưa thấy trả lời của việc lạm dụng chứng thực hậ khẩu, chứng minh nhân dân trong việc làm hồ sơ thủ tục cấp tiền ăn cho học sinh hoặc làm thủ tục chế độ hộ nghèo trên địa bàn huyện châu thành. đã xử lý ai lạm dụng chưa, dã có cá nhân nào chịu trách nhiệm việc này chưa. phòng giáo dục chau thành dã ra công văn gủi cho các hiệu trưởng chấn chỉnh lạm dụng chưa. đến nay vẫn chưa có câu trả lời

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

câu hỏi của tôi đã gủi đến nay chưa thấy trả lời của việc lạm dụng chứng thực hậ khẩu, chứng minh nhân dân trong việc làm hồ sơ thủ tục cấp tiền ăn cho học sinh hoặc làm thủ tục chế độ hộ nghèo trên địa bàn huyện châu thành. đã xử lý ai lạm dụng chưa, dã có cá nhân nào chịu trách nhiệm việc này chưa. phòng giáo dục chau thành dã ra công văn gủi cho các hiệu trưởng chấn chỉnh lạm dụng chưa. đến nay vẫn chưa có câu trả lời

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: