(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường Lê Duẩn phường 3 khi nào tiếp tục khởi công?
Người hỏi : Thái Trung     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/10/2017 - 20 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 30/10/2017 - 07 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi đường Lê Duẩn phường 3 đến khi nào tiếp tục khởi công xây dựng và chi tiết quy hoạch lộ giới đường này như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 06/11/2017 - 16 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

Đường Lê Duẩn lộ giới quy hoạch là 27m. Đường Lê Duẩn hiện không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) của Thành phố.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường Lê Duẩn phường 3 khi nào tiếp tục khởi công?
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi đường Lê Duẩn phường 3 đến khi nào tiếp tục khởi công xây dựng và chi tiết quy hoạch lộ giới đường này như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi đường Lê Duẩn phường 3 đến khi nào tiếp tục khởi công xây dựng và chi tiết quy hoạch lộ giới đường này như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: