(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THU BẢO HIỂM Y TẾ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: An Tịnh, Trảng Bàng
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 12 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 30/10/2017 - 15 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tham gia bảo hiểm y tế, vừa qua tôi có đến đại lý bảo hiểm  y tế ở UBND xã để đóng tiền do tôi không gặp được đại lý thường mua vì đại lý đó bận đi họp, khi tôi hỏi thăm tại đó có cô Nguyễn Thị Yến làm tại phòng ban Thương binh - xã hội dành thu bảo hiểm y tế, nói cô ấy cũng là đại lý thu, sau khi thu cô Yến không hề đưa cho tôi lại biên lai đóng tiền, chỉ nói tôi khi nào có gọi điện thoại, tôi nghe được nhiều phản ảnh của người dân về cô Yến về vụ việc này và khi lấy thẻ thì cô Yến không có tại phòng rất khó gặp, vậy hỏi trường hợp không đưa biên lai có đúng với quy định hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 03/11/2017 - 09 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

          Theo quy định tại Quyết định 1599/QĐ-BHXH, ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam về ban hành quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT:

          Điều 13. Trách nhiệm của Đại lý thu

          2. Thu tiền đóng, phí cấp lại, đổi thẻ (nếu có) của người tham gia BHXH, BHYT, viết biên lai thu tiền trả cho người tham gia theo quy định. Hằng ngày, nộp hồ sơ và tiền đóng, phí cấp lại, đổi thẻ (nếu có) của người tham gia BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH theo hình thức quy định tại Điều 8. Trường hợp có số tiền thu dưới 10 tháng lương cơ sở thì không quá 03 ngày làm việc một lần nộp cho cơ quan BHXH.

          Theo quy định trên, việc đại lý thu không viết biên lai thu tiền cho bạn là sai. Bạn liên hệ với đại lý thu yêu cầu cung cấp biên lai thu tiền theo đúng quy định. Thông qua việc này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện kiểm tra và chấn chỉnh lại hoạt động của đại lý thu./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THU BẢO HIỂM Y TẾ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tham gia bảo hiểm y tế, vừa qua tôi có đến đại lý bảo hiểm  y tế ở UBND xã để đóng tiền do tôi không gặp được đại lý thường mua vì đại lý đó bận đi họp, khi tôi hỏi thăm tại đó có cô Nguyễn Thị Yến làm tại phòng ban Thương binh - xã hội dành thu bảo hiểm y tế, nói cô ấy cũng là đại lý thu, sau khi thu cô Yến không hề đưa cho tôi lại biên lai đóng tiền, chỉ nói tôi khi nào có gọi điện thoại, tôi nghe được nhiều phản ảnh của người dân về cô Yến về vụ việc này và khi lấy thẻ thì cô Yến không có tại phòng rất khó gặp, vậy hỏi trường hợp không đưa biên lai có đúng với quy định hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tham gia bảo hiểm y tế, vừa qua tôi có đến đại lý bảo hiểm  y tế ở UBND xã để đóng tiền do tôi không gặp được đại lý thường mua vì đại lý đó bận đi họp, khi tôi hỏi thăm tại đó có cô Nguyễn Thị Yến làm tại phòng ban Thương binh - xã hội dành thu bảo hiểm y tế, nói cô ấy cũng là đại lý thu, sau khi thu cô Yến không hề đưa cho tôi lại biên lai đóng tiền, chỉ nói tôi khi nào có gọi điện thoại, tôi nghe được nhiều phản ảnh của người dân về cô Yến về vụ việc này và khi lấy thẻ thì cô Yến không có tại phòng rất khó gặp, vậy hỏi trường hợp không đưa biên lai có đúng với quy định hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: