(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về luật khai nhận di sản thừa kế
Người hỏi : Phan Hoàng Minh     Số điện thoại: 01655858313     Email: hoang@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 10 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 30/10/2017 - 15 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi. Nếu tôi muốn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tài sản của người đã mất., Thì tôi liên hệ với bộ phận, cơ quan chức năng nào. XIn cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 03/11/2017 - 07 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn!

Theo nội dung câu hỏi của bạn, xin có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền “chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản”.

Đồng thời tại điểm h, khoản, Điều 5 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền và trách nhiệm “chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở”.

Theo Điều 58 Luật Công chứng năm 2014 các tổ chức hành nghề công chứng được quyền công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế. Việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế tại các tổ chức hành nghề công chứng bạn có thể thực hiện với bất cứ loại tài sản nào.

Do đó, tùy theo di sản để lại là những loại tài sản nào mà bạn lựa chọn cơ quan, tổ chức để thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế là các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hay UBND xã, phường, thị trấn hoặc Phòng tư pháp huyện, thành phố. Bạn cũng có thể liên hệ các cơ quan, tổ chức này để được hướng dẫn cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về luật khai nhận di sản thừa kế
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi. Nếu tôi muốn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tài sản của người đã mất., Thì tôi liên hệ với bộ phận, cơ quan chức năng nào. XIn cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi. Nếu tôi muốn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tài sản của người đã mất., Thì tôi liên hệ với bộ phận, cơ quan chức năng nào. XIn cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: