(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: GIÁO DỤC
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 14 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 30/10/2017 - 15 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi các phòng giáo dục các huyện và sở giáo dục cho hỏi năm nay có tuyển viên chức giáo dục bậc THCS hay không tôi thấy có chỉ tiêu của THPT nhưng không nghe thông tin THCS mong trả lời sớm và muốn liên hệ các phòng gd thì liên hệ như thế nào vì trang web của các phòng vô chẳng có thông tin gì

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 30/10/2017 - 16 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn thường xuyên theo dõi thông tin về việc tuyển viên chức mầm non, tiểu học, THCS tại các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố để biết thông tin.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: GIÁO DỤC
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi các phòng giáo dục các huyện và sở giáo dục cho hỏi năm nay có tuyển viên chức giáo dục bậc THCS hay không tôi thấy có chỉ tiêu của THPT nhưng không nghe thông tin THCS mong trả lời sớm và muốn liên hệ các phòng gd thì liên hệ như thế nào vì trang web của các phòng vô chẳng có thông tin gì

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi các phòng giáo dục các huyện và sở giáo dục cho hỏi năm nay có tuyển viên chức giáo dục bậc THCS hay không tôi thấy có chỉ tiêu của THPT nhưng không nghe thông tin THCS mong trả lời sớm và muốn liên hệ các phòng gd thì liên hệ như thế nào vì trang web của các phòng vô chẳng có thông tin gì

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: