(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công tác phụ trách tham nhũng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2017 - 20 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 31/10/2017 - 09 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tham nhũng cấp xã. hàng ngày va tháng quý năm toi làm việc tai ubnd xã chủ yếu là để báo cáo quý báo cáo năm. nhiệm vụ nhận đơn thu tố cao thì giao cho công chức tư pháp xã. phát hiện sai phạm tham nhũng trong giải quyết thủ tục hành chính thì tôi được thanh tra huyện hướng dẫn báo cáo với người tiếp dân trực ngày hôm đó để họ tiếp người tốt cáo tham nhũng của công chức. còn tôi là văn phòng giao tham nhũng chi để tổng họp soan văn bản báo về cấp trên. phân công nhiệm vụ vậy thi tham nhũng chỉ là báo cáo trên giấy tờ là chính giải quyế đầu mối giao nhiều người. quá bất họp lý trong công tác phòng chóng tham nhũng ở tây ninh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 07/11/2017 - 22 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Anh/Chị, về nội dung câu hỏi của Anh/Chị, Chúng tôi đã đề nghị bộ phận liên quan tham mưu và trả lời cho Anh/Chị trong thời gian sớm nhất (khi có kết quả chúng tôi sẽ gửi văn bản đính kèm).

Trân trọng./.

 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công tác phụ trách tham nhũng
 Nội dung câu hỏi:

được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tham nhũng cấp xã. hàng ngày va tháng quý năm toi làm việc tai ubnd xã chủ yếu là để báo cáo quý báo cáo năm. nhiệm vụ nhận đơn thu tố cao thì giao cho công chức tư pháp xã. phát hiện sai phạm tham nhũng trong giải quyết thủ tục hành chính thì tôi được thanh tra huyện hướng dẫn báo cáo với người tiếp dân trực ngày hôm đó để họ tiếp người tốt cáo tham nhũng của công chức. còn tôi là văn phòng giao tham nhũng chi để tổng họp soan văn bản báo về cấp trên. phân công nhiệm vụ vậy thi tham nhũng chỉ là báo cáo trên giấy tờ là chính giải quyế đầu mối giao nhiều người. quá bất họp lý trong công tác phòng chóng tham nhũng ở tây ninh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tham nhũng cấp xã. hàng ngày va tháng quý năm toi làm việc tai ubnd xã chủ yếu là để báo cáo quý báo cáo năm. nhiệm vụ nhận đơn thu tố cao thì giao cho công chức tư pháp xã. phát hiện sai phạm tham nhũng trong giải quyết thủ tục hành chính thì tôi được thanh tra huyện hướng dẫn báo cáo với người tiếp dân trực ngày hôm đó để họ tiếp người tốt cáo tham nhũng của công chức. còn tôi là văn phòng giao tham nhũng chi để tổng họp soan văn bản báo về cấp trên. phân công nhiệm vụ vậy thi tham nhũng chỉ là báo cáo trên giấy tờ là chính giải quyế đầu mối giao nhiều người. quá bất họp lý trong công tác phòng chóng tham nhũng ở tây ninh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: