(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Miễn giảm tiền sử dụng đất ở xã biên giới
Người hỏi : Hoàng Hải     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/10/2017 - 21 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 06/10/2017 - 11 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

- Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư ngày 16/6/2014  hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

 

“ Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

.......

2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

 

Vậy cho em xin hỏi:

1. Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP  ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam nay chuyển mục đích sử dụng dất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì có được miễn tiền sử dụng đất không?

2. Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP  ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất ở do sử dụng từ nhận thừa kế  đất ở thì có được miễn tiền sử dụng đất không?

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 17/10/2017 - 14 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Bạn vui lòng liên hệ Cục thuế để được hướng dẫn và trả lời chính xác hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Miễn giảm tiền sử dụng đất ở xã biên giới
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

- Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư ngày 16/6/2014  hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

 

“ Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

.......

2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

 

Vậy cho em xin hỏi:

1. Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP  ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam nay chuyển mục đích sử dụng dất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì có được miễn tiền sử dụng đất không?

2. Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP  ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất ở do sử dụng từ nhận thừa kế  đất ở thì có được miễn tiền sử dụng đất không?

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

- Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư ngày 16/6/2014  hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

 

“ Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

.......

2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

 

Vậy cho em xin hỏi:

1. Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP  ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam nay chuyển mục đích sử dụng dất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì có được miễn tiền sử dụng đất không?

2. Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP  ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất ở do sử dụng từ nhận thừa kế  đất ở thì có được miễn tiền sử dụng đất không?

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: