(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tranh chấp đất đai
Người hỏi : Cánh nhân     Số điện thoại:      Email: nguyenhoangminhxd@gmail.com     Địa chỉ: Xã Long Thành Trung, huyên Hòa Thành, Tây Nninh
Ngày hỏi: 04/10/2017 - 08 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 06/10/2017 - 10 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhắc lại câu hỏi đã gửi ngày 29/8/2017 đến nay vẫn chưa được giải đáp:

Kính gửi ban quản lý,

Gia đình tôi ngụ tai xóm 2, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh (ngay vị trí chùa Gò Kén, QL 22B) hay thường gọi là xóm chùa Gò Kén. Gia đình tôi cùng hơn 60 hộ dân sinh sống và làm việc tại đây từ trước và sau năm 1975 tới nay tuy nhiên vẫn chưa có giấy tờ chứng nhận QSD đất. Vài năm trở lại đây trụ trì Chùa Gò Kén hiện tại muốn di dời các hộ dân tại đây để lấy đất mở rộng diện tích chùa và có nhờ chính quyền địa phương can thiệp hỗ trợ để di dờ dân làm đời sống các hộ dân ở đây gặp rất nhiều xáo trộn. Chúng tôi có làm đơn gửi UBND xã Long Thành Trung để xin giả quyết và xin cấp giấy sử dụng đất, tuy nhiên UBND xã không tiếp nhận. Tiếp tục chúng tôi có gửi đơn lên UBND huyện Hòa Thành thì được trả lời rằng chỉ tiếp nhận hồ sơ chứ không giải quyết vì chờ xin ý kiến cấp Tỉnh. Đại diện UBND Tỉnh Tây Ninh có tổ chức lấy ý kiến dân về kế hoạch di dời của trụ trì chùa Gòn Kén (100% người dân không đồng ý di dời) sau đó vẫn không có câu trả lời nào cho phía người dân. Hiện nay có thông tin Tỉnh sẽ thu hồi lại đất để cho nhà đầu tư "trụ trì chù Gò Kén" làm khu sinh tại xóm chùa Gòn Kén. Chúng tôi kính nhờ ban quản lý website gửi tới cơ quan có thẩm quyền để giải đáp về định hướng quy hoạch  tương lại của xóm chùa Gò Kén và hướng giải quyết hiện trạng tồn tại của các hộ dân tại đây.

Tôi xin chân thành cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 10/10/2017 - 09 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn, về nội dung câu hỏi của Bạn, Chúng tôi đã đề nghị bộ phận liên quan tham mưu và trả lời cho Bạn trong thời gian sớm nhất (khi có kết quả chúng tôi sẽ gửi văn bản đính kèm).

Trân trọng./.

 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tranh chấp đất đai
 Nội dung câu hỏi:

Nhắc lại câu hỏi đã gửi ngày 29/8/2017 đến nay vẫn chưa được giải đáp:

Kính gửi ban quản lý,

Gia đình tôi ngụ tai xóm 2, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh (ngay vị trí chùa Gò Kén, QL 22B) hay thường gọi là xóm chùa Gò Kén. Gia đình tôi cùng hơn 60 hộ dân sinh sống và làm việc tại đây từ trước và sau năm 1975 tới nay tuy nhiên vẫn chưa có giấy tờ chứng nhận QSD đất. Vài năm trở lại đây trụ trì Chùa Gò Kén hiện tại muốn di dời các hộ dân tại đây để lấy đất mở rộng diện tích chùa và có nhờ chính quyền địa phương can thiệp hỗ trợ để di dờ dân làm đời sống các hộ dân ở đây gặp rất nhiều xáo trộn. Chúng tôi có làm đơn gửi UBND xã Long Thành Trung để xin giả quyết và xin cấp giấy sử dụng đất, tuy nhiên UBND xã không tiếp nhận. Tiếp tục chúng tôi có gửi đơn lên UBND huyện Hòa Thành thì được trả lời rằng chỉ tiếp nhận hồ sơ chứ không giải quyết vì chờ xin ý kiến cấp Tỉnh. Đại diện UBND Tỉnh Tây Ninh có tổ chức lấy ý kiến dân về kế hoạch di dời của trụ trì chùa Gòn Kén (100% người dân không đồng ý di dời) sau đó vẫn không có câu trả lời nào cho phía người dân. Hiện nay có thông tin Tỉnh sẽ thu hồi lại đất để cho nhà đầu tư "trụ trì chù Gò Kén" làm khu sinh tại xóm chùa Gòn Kén. Chúng tôi kính nhờ ban quản lý website gửi tới cơ quan có thẩm quyền để giải đáp về định hướng quy hoạch  tương lại của xóm chùa Gò Kén và hướng giải quyết hiện trạng tồn tại của các hộ dân tại đây.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhắc lại câu hỏi đã gửi ngày 29/8/2017 đến nay vẫn chưa được giải đáp:

Kính gửi ban quản lý,

Gia đình tôi ngụ tai xóm 2, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh (ngay vị trí chùa Gò Kén, QL 22B) hay thường gọi là xóm chùa Gò Kén. Gia đình tôi cùng hơn 60 hộ dân sinh sống và làm việc tại đây từ trước và sau năm 1975 tới nay tuy nhiên vẫn chưa có giấy tờ chứng nhận QSD đất. Vài năm trở lại đây trụ trì Chùa Gò Kén hiện tại muốn di dời các hộ dân tại đây để lấy đất mở rộng diện tích chùa và có nhờ chính quyền địa phương can thiệp hỗ trợ để di dờ dân làm đời sống các hộ dân ở đây gặp rất nhiều xáo trộn. Chúng tôi có làm đơn gửi UBND xã Long Thành Trung để xin giả quyết và xin cấp giấy sử dụng đất, tuy nhiên UBND xã không tiếp nhận. Tiếp tục chúng tôi có gửi đơn lên UBND huyện Hòa Thành thì được trả lời rằng chỉ tiếp nhận hồ sơ chứ không giải quyết vì chờ xin ý kiến cấp Tỉnh. Đại diện UBND Tỉnh Tây Ninh có tổ chức lấy ý kiến dân về kế hoạch di dời của trụ trì chùa Gòn Kén (100% người dân không đồng ý di dời) sau đó vẫn không có câu trả lời nào cho phía người dân. Hiện nay có thông tin Tỉnh sẽ thu hồi lại đất để cho nhà đầu tư "trụ trì chù Gò Kén" làm khu sinh tại xóm chùa Gòn Kén. Chúng tôi kính nhờ ban quản lý website gửi tới cơ quan có thẩm quyền để giải đáp về định hướng quy hoạch  tương lại của xóm chùa Gò Kén và hướng giải quyết hiện trạng tồn tại của các hộ dân tại đây.

Tôi xin chân thành cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: