(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gửi sở GDDT tỉnh tây Ninh - cho hỏi về cuộc thi toán và tiếng anh trên mạng
Người hỏi : PHHS     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/10/2017 - 15 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 06/10/2017 - 10 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

xin nhờ sở GDDT Tây Ninh trả lời cụ thể hơn: Là năm nay sở GDDT và các Phòng GD các cấp có tổ chức thi không? vì Bộ Giáo dục nói là tùy địa phương. Xin chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/10/2017 - 09 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Lời đầu tiên, xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến các cuộc thi qua mạng nhằm tự nâng cao kiến thức cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh nhà.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn chờ văn bản hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ thông báo đến các trường sau khi có hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gửi sở GDDT tỉnh tây Ninh - cho hỏi về cuộc thi toán và tiếng anh trên mạng
 Nội dung câu hỏi:

xin nhờ sở GDDT Tây Ninh trả lời cụ thể hơn: Là năm nay sở GDDT và các Phòng GD các cấp có tổ chức thi không? vì Bộ Giáo dục nói là tùy địa phương. Xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin nhờ sở GDDT Tây Ninh trả lời cụ thể hơn: Là năm nay sở GDDT và các Phòng GD các cấp có tổ chức thi không? vì Bộ Giáo dục nói là tùy địa phương. Xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: