(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu gom rác thải sinh hoạt
Người hỏi : NHIỀU CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Đông - Gò Dầu -Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/10/2017 - 16 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 06/10/2017 - 10 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho chúng tôi hỏi:

Từ khi sự cố ngưng lấy rác trên địa bàn huyện được giải quyết thì:

1. Đơn vị lấy rác lúc này cứ lấy rác 1 lần/ tuần khi 2 lần/ tuần, không có quy định cụ thể mặc dù hỏi thì trả lời 3 ngày lấy lần. Rác chúng tôi để lâu không lấy bị bốc mùi hôi, tạo điều kiện cho ruồi phát triển ảnh hưởng tới sức khỏe chúng tôi.

2. Giá thu gom rác lại lấy tăng so với trước mà dịch vụ phục vụ không bằng.

3. Đơn vị trúng thầu ở TPHCM đủ điều kiện, đủ nhân lực, vật lực sao không để họ thu gom.

Kính nhờ cơ quan chức năng huyện làm việc để đơn vị thu gom rác này thực hiện lấy rác 3 ngày/ lần để rác không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, phát triển mầm bệnh.

Cám ơn rất nhiều

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 10/10/2017 - 16 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     13 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1.   Thông tin Công dân cung cấp chưa nêu rõ tuyến đường đang thu gom rác được phản ánh trong câu hỏi, địa chỉ ở đâu (khu phố/ấp, xã/phường/thị trấn nào), do đơn vị nào (cá nhân nào) thu gom, vận chuyển rác để cơ quan chức năng biết rõ và làm việc cụ thể.

2.   Tại khu vực đô thị, đơn vị được giao làm chủ đầu tư để ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị dịch vụ công ích là Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, cụ thể trên địa bàn huyện Gò Dầu là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Dầu.

Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hàng năm các huyện và thành phố Tây Ninh đều lập kế hoạch khối lượng thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn quản lý làm cơ sở thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền để làm cơ sở ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn với các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích. Cụ thể tại huyện Gò Dầu, theo kế hoạch thực hiện dịch vụ công ích được lập và phê duyệt hàng năm thì số lần thu gom rác thải sinh hoạt là 183 lần/năm, tương đương khoảng 2 ngày sẽ thu gom 1 lần.

3.   Hiện nay, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh áp dụng theo quy định tại Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh, cụ thể hộ gia đình là 15.000 đồng/tháng.

4.   Trước đây, do đặc điểm riêng của huyện Gò Dầu là phần lớn rác thải sinh hoạt được các hộ dân làm nghề thu gom rác trên địa bàn huyện tự tổ chức thu gom, vận chuyển. Tuy nhiên, các hộ dân này không đảm bảo các phương tiện thu gom, vận chuyển theo quy định dẫn đến gây ô nhiễm môi trường. Bắt đầu từ giữa năm 2017, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Gò Dầu đã tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện và đã có đơn vị ở Thành phố Hồ Chính Minh (Công ty Sài Thành) trúng thầu. Nhưng do các hộ dân làm nghề thu gom rác thải sinh hoạt này phản đối, cản trở công việc của đơn vị trúng thầu nên đơn vị trúng thầu không thể tổ chức triển khai công việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và đã xin không tham gia việc thu gom rác thải sinh hoạt tại địa bàn huyện. Trước mắt, trong giai đoạn hiện nay (đến hết năm 2017) để giải quyết việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, cũng như tạo điều kiện cho các hộ dân làm nghề thu gom rác này, UBND huyện Gò Dầu đã yêu cầu các hộ dân này thành lập Hợp tác xã thu gom rác trên địa bàn huyện và cam kết thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định. Nếu hợp tác xã thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện thì sang năm 2018 UBND huyện Gò Dầu sẽ xem xét cho thực hiện tiếp tục, nếu không sẽ tổ chức đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nhằm đảm bảo theo quy định.

5.   Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu UBND huyện Gò Dầu xem xét nội dung câu hỏi trên, có ý kiến cụ thể trả lời cho người dân và báo cáo về Sở Xây dựng biết.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về câu hỏi với tiêu đề thu gom rác thải sinh hoạt, trả lời cho Công dân, địa chỉ Phước Đông - Gò Dầu - Tây Ninh biết.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu gom rác thải sinh hoạt
 Nội dung câu hỏi:

Cho chúng tôi hỏi:

Từ khi sự cố ngưng lấy rác trên địa bàn huyện được giải quyết thì:

1. Đơn vị lấy rác lúc này cứ lấy rác 1 lần/ tuần khi 2 lần/ tuần, không có quy định cụ thể mặc dù hỏi thì trả lời 3 ngày lấy lần. Rác chúng tôi để lâu không lấy bị bốc mùi hôi, tạo điều kiện cho ruồi phát triển ảnh hưởng tới sức khỏe chúng tôi.

2. Giá thu gom rác lại lấy tăng so với trước mà dịch vụ phục vụ không bằng.

3. Đơn vị trúng thầu ở TPHCM đủ điều kiện, đủ nhân lực, vật lực sao không để họ thu gom.

Kính nhờ cơ quan chức năng huyện làm việc để đơn vị thu gom rác này thực hiện lấy rác 3 ngày/ lần để rác không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, phát triển mầm bệnh.

Cám ơn rất nhiều

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho chúng tôi hỏi:

Từ khi sự cố ngưng lấy rác trên địa bàn huyện được giải quyết thì:

1. Đơn vị lấy rác lúc này cứ lấy rác 1 lần/ tuần khi 2 lần/ tuần, không có quy định cụ thể mặc dù hỏi thì trả lời 3 ngày lấy lần. Rác chúng tôi để lâu không lấy bị bốc mùi hôi, tạo điều kiện cho ruồi phát triển ảnh hưởng tới sức khỏe chúng tôi.

2. Giá thu gom rác lại lấy tăng so với trước mà dịch vụ phục vụ không bằng.

3. Đơn vị trúng thầu ở TPHCM đủ điều kiện, đủ nhân lực, vật lực sao không để họ thu gom.

Kính nhờ cơ quan chức năng huyện làm việc để đơn vị thu gom rác này thực hiện lấy rác 3 ngày/ lần để rác không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, phát triển mầm bệnh.

Cám ơn rất nhiều

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: