(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế dộ thai sản cho giáo viên tiểu học
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0908002055     Email: hohuongbuoi12@gmail.com     Địa chỉ: ấp b tiên thuận
Ngày hỏi: 04/10/2017 - 08 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 06/10/2017 - 11 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

em là một giáo viên tiểu học thuộc phòng giáo dục và đào tạo Bến Cầu e nghỉ hậu sản ngày 17/04/2017 đến 17/10/2017 theo quy định đến ngày 17/10/2017 là em tiếp tục đi dạy bình thường. nhưng hiện nay em thấy theo công văn chính thức của BGDDT ngày 18/08 /2017 về viêc hướng đẫn nghỉ thai sản cho gióa viên trùng với lịch nghỉ hè  số 1125/NGCBQLGD- CSNGCB .

em có hỏi một số nơi nhưng đều được trả lời là không áp dụng nhưng hiện tại em thấy một số trường cấp 3 trên địa bàn đã và đang thực hiện cv trên ( cấp 3 Nguyễn Huệ và tt GDTX )vậy em có được hưởng chế độ theo cv trên hay không .nếu được em phải liên hệ o đâu.

em xin chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 09/10/2017 - 14 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Tại mục 3 của Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB có nêu “ … Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật Lao động…..”

Trường hợp của cô có thời gian nghỉ thai sản từ 17/4/2017 đến 17/10/2017 trùng với thời gian nghỉ hè. Như vậy, theo hướng dẫn trên cô sẽ được cơ sở giáo dục sắp xếp, bố trí nghỉ bù theo Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế dộ thai sản cho giáo viên tiểu học
 Nội dung câu hỏi:

em là một giáo viên tiểu học thuộc phòng giáo dục và đào tạo Bến Cầu e nghỉ hậu sản ngày 17/04/2017 đến 17/10/2017 theo quy định đến ngày 17/10/2017 là em tiếp tục đi dạy bình thường. nhưng hiện nay em thấy theo công văn chính thức của BGDDT ngày 18/08 /2017 về viêc hướng đẫn nghỉ thai sản cho gióa viên trùng với lịch nghỉ hè  số 1125/NGCBQLGD- CSNGCB .

em có hỏi một số nơi nhưng đều được trả lời là không áp dụng nhưng hiện tại em thấy một số trường cấp 3 trên địa bàn đã và đang thực hiện cv trên ( cấp 3 Nguyễn Huệ và tt GDTX )vậy em có được hưởng chế độ theo cv trên hay không .nếu được em phải liên hệ o đâu.

em xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em là một giáo viên tiểu học thuộc phòng giáo dục và đào tạo Bến Cầu e nghỉ hậu sản ngày 17/04/2017 đến 17/10/2017 theo quy định đến ngày 17/10/2017 là em tiếp tục đi dạy bình thường. nhưng hiện nay em thấy theo công văn chính thức của BGDDT ngày 18/08 /2017 về viêc hướng đẫn nghỉ thai sản cho gióa viên trùng với lịch nghỉ hè  số 1125/NGCBQLGD- CSNGCB .

em có hỏi một số nơi nhưng đều được trả lời là không áp dụng nhưng hiện tại em thấy một số trường cấp 3 trên địa bàn đã và đang thực hiện cv trên ( cấp 3 Nguyễn Huệ và tt GDTX )vậy em có được hưởng chế độ theo cv trên hay không .nếu được em phải liên hệ o đâu.

em xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: