(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Định mức vật liệu trong dự toán xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/10/2017 - 16 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 06/10/2017 - 11 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Bộ Xây dựng công bố định mức vật liệu trong xây dựng số 1329/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký. Xin cho hỏi các công trình lập dự toán sau ngày quyết định trên  có hiệu lực thì áp dụng  theo định mức vật liệu trên hay vẫn sử dụng định mức số 1776 /BXD-VP ngày ngày 16 tháng 08 năm 2007? Áp dụng định mức nào là phù hợp nhất:


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 10/10/2017 - 08 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng phản hồi thông tin như sau:

- Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ “Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình”. Do đó, khi nhà nước công bố định mức mới thì phải áp dụng.

- Định mức công bố kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng là định mức sử dụng vật liệu (định mức cơ sở), không phải là định mức dự toán xây dựng công trình; trường hợp nội dung chi phí trong dự toán có yêu cầu áp dụng định mức sử dụng vật liệu thì mới phải áp dụng.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Định mức vật liệu trong dự toán xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Bộ Xây dựng công bố định mức vật liệu trong xây dựng số 1329/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký. Xin cho hỏi các công trình lập dự toán sau ngày quyết định trên  có hiệu lực thì áp dụng  theo định mức vật liệu trên hay vẫn sử dụng định mức số 1776 /BXD-VP ngày ngày 16 tháng 08 năm 2007? Áp dụng định mức nào là phù hợp nhất:

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Bộ Xây dựng công bố định mức vật liệu trong xây dựng số 1329/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký. Xin cho hỏi các công trình lập dự toán sau ngày quyết định trên  có hiệu lực thì áp dụng  theo định mức vật liệu trên hay vẫn sử dụng định mức số 1776 /BXD-VP ngày ngày 16 tháng 08 năm 2007? Áp dụng định mức nào là phù hợp nhất:

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: