(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục cấp giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh cho con
Người hỏi : Nguyen Van A     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành
Ngày hỏi: 04/10/2017 - 08 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 06/10/2017 - 11 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

I. V/v yêu cầu hướng dẫn cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ người nước ngoài được sinh ra tại nhà.

Theo đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh của:

1. Bà Keo Sóc Tha , sinh năm 1981,  nơi đăng ký thường trú: ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; cho con của bà là bé trai sinh vào lúc 07 giờ, ngày 14 tháng 07 năm 2013.

2. Ông Rút Xà Nát, sinh năm 1994, nơi đăng  ký thường trú: ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh , huyện  Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; cho con của ông là bé trai sinh vào lúc 02 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2013.

Sau  khi TYT  xác minh và có kết quả như sau:

1. Trường hợp của bà Keo Sóc Tha; không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), giấy chứng  nhận kết hôn; trên cơ sở đó  hiện tại bà Keo Sóc Tha không phải là công dân Việt Nam.

2. Trường hợp của ông Rút Xà Nát, không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân  (thẻ căn cước công dân ), giấy chứng nhận  kết hôn; trên cơ sở đó hiện tại ông Rút Xà Nát không phải là công dân Việt Nam.

Với 2 trường hợp trên, TYT xã không cấp Giấy chứng sinh thì có đúng theo qui định của pháp luật không?

II. Đối với 2 trường hợp trên UBND xã có gửi công văn đề nghị ngành y tế tuyến trên hướng dẫn cho trạm y tế cấp giấy chứng sinh cho 2 trường hợp này theo Thông tư 17/2012/TT-BYT để làm giấy khai sinh cho trẻ có cha mẹ là người nước ngoài (hoặc người không quốc tịch) là có đúng theo luật hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ không? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 20/10/2017 - 10 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Vấn đề cấp Giấy chứng sinh không thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp nên vấn đề này anh/chị có thể liên hệ với Sở Y tế để trao đổi.

2. Đối với việc đăng ký khai sinh nếu trường hợp không có Giấy chứng sinh thì áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch có thể nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

3. Theo quy định về thủ tục đăng ký khai sinh thì cha, mẹ trẻ phải có giấy tờ chứng minh về nhân thân để xác định thông tin trong Giấy khai sinh của trẻ và xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh. Do vậy, đối với 2 trường hợp trên nếu cha, mẹ trẻ không có bất kỳ Giấy tờ gì thì không thể đăng ký khai sinh được (trừ trường hợp cha, mẹ trẻ là người dân di cư từ Campuchia về cư trú trên địa bàn tỉnh).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục cấp giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh cho con
 Nội dung câu hỏi:

I. V/v yêu cầu hướng dẫn cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ người nước ngoài được sinh ra tại nhà.

Theo đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh của:

1. Bà Keo Sóc Tha , sinh năm 1981,  nơi đăng ký thường trú: ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; cho con của bà là bé trai sinh vào lúc 07 giờ, ngày 14 tháng 07 năm 2013.

2. Ông Rút Xà Nát, sinh năm 1994, nơi đăng  ký thường trú: ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh , huyện  Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; cho con của ông là bé trai sinh vào lúc 02 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2013.

Sau  khi TYT  xác minh và có kết quả như sau:

1. Trường hợp của bà Keo Sóc Tha; không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), giấy chứng  nhận kết hôn; trên cơ sở đó  hiện tại bà Keo Sóc Tha không phải là công dân Việt Nam.

2. Trường hợp của ông Rút Xà Nát, không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân  (thẻ căn cước công dân ), giấy chứng nhận  kết hôn; trên cơ sở đó hiện tại ông Rút Xà Nát không phải là công dân Việt Nam.

Với 2 trường hợp trên, TYT xã không cấp Giấy chứng sinh thì có đúng theo qui định của pháp luật không?

II. Đối với 2 trường hợp trên UBND xã có gửi công văn đề nghị ngành y tế tuyến trên hướng dẫn cho trạm y tế cấp giấy chứng sinh cho 2 trường hợp này theo Thông tư 17/2012/TT-BYT để làm giấy khai sinh cho trẻ có cha mẹ là người nước ngoài (hoặc người không quốc tịch) là có đúng theo luật hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ không? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

I. V/v yêu cầu hướng dẫn cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ người nước ngoài được sinh ra tại nhà.

Theo đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh của:

1. Bà Keo Sóc Tha , sinh năm 1981,  nơi đăng ký thường trú: ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; cho con của bà là bé trai sinh vào lúc 07 giờ, ngày 14 tháng 07 năm 2013.

2. Ông Rút Xà Nát, sinh năm 1994, nơi đăng  ký thường trú: ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh , huyện  Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; cho con của ông là bé trai sinh vào lúc 02 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2013.

Sau  khi TYT  xác minh và có kết quả như sau:

1. Trường hợp của bà Keo Sóc Tha; không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), giấy chứng  nhận kết hôn; trên cơ sở đó  hiện tại bà Keo Sóc Tha không phải là công dân Việt Nam.

2. Trường hợp của ông Rút Xà Nát, không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân  (thẻ căn cước công dân ), giấy chứng nhận  kết hôn; trên cơ sở đó hiện tại ông Rút Xà Nát không phải là công dân Việt Nam.

Với 2 trường hợp trên, TYT xã không cấp Giấy chứng sinh thì có đúng theo qui định của pháp luật không?

II. Đối với 2 trường hợp trên UBND xã có gửi công văn đề nghị ngành y tế tuyến trên hướng dẫn cho trạm y tế cấp giấy chứng sinh cho 2 trường hợp này theo Thông tư 17/2012/TT-BYT để làm giấy khai sinh cho trẻ có cha mẹ là người nước ngoài (hoặc người không quốc tịch) là có đúng theo luật hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ không? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: