(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục giải quyết tại cơ quan thi hành án
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ấp Giữa - Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/09/2017 - 14 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 12/09/2017 - 10 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được đặt câu hỏi : Chi Cục Thi Hành Án Huyện Gò Dầu làm việc chậm trể, gây thiệt hại đến tiền bị thu hồi cho người được thi hành án. Vậy nếu cứ nhận câu trả lời mỗi khi hỏi đến trực tiếp hỏi là : chưa

Thì : -Cơ quan Thi Hành Án Huyện Gò Dầu làm đúng chưa ?

-Tiền không thu hồi mặc dù người bị thi hành án đủ điều kiện trả (tự chúng tôi đã tìm hiểu nhưng không ai thúc ép tội gì thực hiện).

-Nếu Chi cục Thi Hành án Huyện làm sai ? thì cơ quan cấp trên để xứ lý là đâu ? Thủ tục như thế nào ?

Rất mong được sớm phúc đạp, vì chúng tôi thật sự quá bức xúc.

 

bồi thường không được


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 12/09/2017 - 10 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu đã nhận được nội dung câu hỏi của ông (bà).

          Hiện tại câu hỏi của ông (bà) đã được UBND huyện chuyển đến cơ quan chuyên môn huyện kiểm tra, giải quyết. Khi nào có đủ cơ sở để trả lời, UBND huyện sẽ thông tin, trả lời trên Cổng hỏi đáp trực tuyến để ông (bà) được biết.

          Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục giải quyết tại cơ quan thi hành án
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được đặt câu hỏi : Chi Cục Thi Hành Án Huyện Gò Dầu làm việc chậm trể, gây thiệt hại đến tiền bị thu hồi cho người được thi hành án. Vậy nếu cứ nhận câu trả lời mỗi khi hỏi đến trực tiếp hỏi là : chưa

Thì : -Cơ quan Thi Hành Án Huyện Gò Dầu làm đúng chưa ?

-Tiền không thu hồi mặc dù người bị thi hành án đủ điều kiện trả (tự chúng tôi đã tìm hiểu nhưng không ai thúc ép tội gì thực hiện).

-Nếu Chi cục Thi Hành án Huyện làm sai ? thì cơ quan cấp trên để xứ lý là đâu ? Thủ tục như thế nào ?

Rất mong được sớm phúc đạp, vì chúng tôi thật sự quá bức xúc.

 

bồi thường không được

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được đặt câu hỏi : Chi Cục Thi Hành Án Huyện Gò Dầu làm việc chậm trể, gây thiệt hại đến tiền bị thu hồi cho người được thi hành án. Vậy nếu cứ nhận câu trả lời mỗi khi hỏi đến trực tiếp hỏi là : chưa

Thì : -Cơ quan Thi Hành Án Huyện Gò Dầu làm đúng chưa ?

-Tiền không thu hồi mặc dù người bị thi hành án đủ điều kiện trả (tự chúng tôi đã tìm hiểu nhưng không ai thúc ép tội gì thực hiện).

-Nếu Chi cục Thi Hành án Huyện làm sai ? thì cơ quan cấp trên để xứ lý là đâu ? Thủ tục như thế nào ?

Rất mong được sớm phúc đạp, vì chúng tôi thật sự quá bức xúc.

 

bồi thường không được

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: