(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bán đất thừa kế có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Người hỏi : Ly Na     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hiệp Ninh
Ngày hỏi: 07/09/2017 - 10 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 08/09/2017 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:
Tôi nhận thừa kế bất động sản theo di chúc bao gồm đất và nhà, nay muốn bán. Xin hỏi, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Xin hãy cho tôi biết quy định pháp luật cụ thể. Cảm ơn.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 14/09/2017 - 08 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại  Khoản 5 Điều  2  Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

...

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất bao gồm:

b.1) Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.

b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

b.3) Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Bạn đọc có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (bán bất động sản nhận thừa kế) thì  phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định./.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bán đất thừa kế có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
 Nội dung câu hỏi:
Tôi nhận thừa kế bất động sản theo di chúc bao gồm đất và nhà, nay muốn bán. Xin hỏi, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Xin hãy cho tôi biết quy định pháp luật cụ thể. Cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Tôi nhận thừa kế bất động sản theo di chúc bao gồm đất và nhà, nay muốn bán. Xin hỏi, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Xin hãy cho tôi biết quy định pháp luật cụ thể. Cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: