(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian làm Căn cước công dân?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/09/2017 - 12 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 12/09/2017 - 10 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Vì sao theo thông tư 11/2016/TT-BCA thì thời gian cấp CCCD nhiều lắm là 10 ngày, mà Ở Tây Ninh lại hẹn đến 40 ngày? Rất mong giải thích để người dân được biết.

Tuy nhiên, rất hài lòng với tinh thấn làm việc của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh. Các anh vui vẻ, hài hước hướng dẫn tận tình khi người dân làm sai sót, thiếu về tờ khai. Chúc các anh vui khỏe để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian làm Căn cước công dân?
 Nội dung câu hỏi:

Vì sao theo thông tư 11/2016/TT-BCA thì thời gian cấp CCCD nhiều lắm là 10 ngày, mà Ở Tây Ninh lại hẹn đến 40 ngày? Rất mong giải thích để người dân được biết.

Tuy nhiên, rất hài lòng với tinh thấn làm việc của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh. Các anh vui vẻ, hài hước hướng dẫn tận tình khi người dân làm sai sót, thiếu về tờ khai. Chúc các anh vui khỏe để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vì sao theo thông tư 11/2016/TT-BCA thì thời gian cấp CCCD nhiều lắm là 10 ngày, mà Ở Tây Ninh lại hẹn đến 40 ngày? Rất mong giải thích để người dân được biết.

Tuy nhiên, rất hài lòng với tinh thấn làm việc của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh. Các anh vui vẻ, hài hước hướng dẫn tận tình khi người dân làm sai sót, thiếu về tờ khai. Chúc các anh vui khỏe để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: