(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thu tuc xin nghi day
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tan chau
Ngày hỏi: 08/09/2017 - 20 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 11/09/2017 - 09 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

​Kính gửi lãnh đạo PGD Tân Châu , e hiện đang là giáo viên  Tiếng Anh bậc tiểu học .​Do nhu cầu cuộc sống nên em muốn chuyển đổi công việc khác , xin cho em hỏi hồ sơ thủ tục em cần làm gồm những gì ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 14/09/2017 - 14 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     6 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu xin trả lời, cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 38 của Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về “giải quyết thôi việc” đối với viên chức; Căn cứ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý.

Theo các quy định nêu trên, nếu giáo viên có nguyện vọng xin nghỉ việc thì làm đơn gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (có ý kiến xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi đang công tác). Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện xem xét, nếu đồng ý cho giáo viên nghỉ thì UBND huyện sẽ ra Quyết định cho giáo viên nghỉ việc, nếu không đồng ý (do giáo viên đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển; chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập; do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế…) thì sẽ có văn bản trả lời cho giáo viên.

Ủy ban nhân dân huyện trả lời nội dung câu hỏi cho công dân được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thu tuc xin nghi day
 Nội dung câu hỏi:

​Kính gửi lãnh đạo PGD Tân Châu , e hiện đang là giáo viên  Tiếng Anh bậc tiểu học .​Do nhu cầu cuộc sống nên em muốn chuyển đổi công việc khác , xin cho em hỏi hồ sơ thủ tục em cần làm gồm những gì ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

​Kính gửi lãnh đạo PGD Tân Châu , e hiện đang là giáo viên  Tiếng Anh bậc tiểu học .​Do nhu cầu cuộc sống nên em muốn chuyển đổi công việc khác , xin cho em hỏi hồ sơ thủ tục em cần làm gồm những gì ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: