(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Phước Đông-huyện Gò Dầu-Tỉnh ây Ninh
Ngày hỏi: 04/07/2017 - 11 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 04/07/2017 - 21 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Tôi và rất nhiều hộ dân tại xã Phước Đông, hàng ngày có thuê người đến thu gom rác thải sinh hoạt đổ đúng quy định, không gây ô nhiễm cho xã Phước Đông (xã nông thôn mới). Nhưng trong những ngày qua, chúng tôi có nhiều rác sinh hoạt thải ra chờ người đến lấy nhưng họ không lấy. Chúng tôi có điện thoại cho người thường lấy rác cho chúng tôi thì được người này trả lời là KHÔNG LẤY RÁC NỮA, vì bị nhà nước không cho họ đi lấy nữa (có quyết định không cho).

- Cho chúng tôi hỏi:

+ Nhà nước cấm đơn vị này không cho họ lấy rác nữa thì rác sinh hoạt của chúng tôi giờ xử lý ra sao? (Hay là ra đường thấy chổ nào trống thì đổ cho mất mỹ quan xã Nông thôn mới vì không có ai đến lấy; việc làm này rất thiếu văn hóa chúng tôi không muốn làm nhưng nếu tình trạng này để lâu chắc bắt buộc phải làm)

+ Rác thải của chúng tôi tồn động trong nhà cả tuần nay vừa ô nhiễm môi trường, vừa tạo mầm bệnh cho gia đình, chúng tôi giờ không biết làm sao?

Mong các ban ngành chức năng của huyện Gò Dầu GẤP RÚT XỬ LÝ để người dân chúng tôi được sống trong môi trường lành mạnh.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 05/07/2017 - 10 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nội dung ông (bà) phản ánh, UBND huyện Gò Dầu trả lời như sau:

Hiện nay, UBND huyện Gò Dầu đang tổ chức thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện và tiến hành đóng cửa bãi rác tập trung tại ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này; đồng thời cũng để đảm bảo việc xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy trình.

Ngày 03/4/2017, UBND huyện đã đăng báo đấu thầu theo đúng quy định pháp luật và thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia đấu thầu. Đến ngày 04/5/2017 kết quả đấu thầu đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Môi trường Sài Thành thực hiện gói thầu: duy trì vệ sinh ngõ xóm, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện.

Theo Đề án, việc thu gom rác thải trên địa bàn huyện sẽ được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng về xử lý tại Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam, địa chỉ tại ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu.

Để triển khai thực hiện Đề án, cơ quan chức năng huyện đã thông báo đến các cơ sở, đơn vị đang thực hiện thu gom rác trên địa bàn xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở, trường học, hộ gia đình trên địa bàn huyện biết thời gian đóng cửa bãi rác tại ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước là ngày 30/6/2017 và bắt đầu từ ngày 01/7/2017 Công ty TNHH Môi trường Sài Thành sẽ thực hiện công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm, thu gom vận chuyển rác và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, đến ngày 01/7/2017, khi Công ty TNHH Môi trường Sài Thành tổ chức lực lượng, phương tiện để thu gom rác trên địa bàn huyện thì các chủ phương tiện thu gom rác trước đây đã có hành vi cản trở, không cho Công ty thực hiện thu gom rác, làm rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, nhất là trên địa bàn thị trấn Gò Dầu, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhằm tạm thời giảm bớt lượng rác thải ứ đọng trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức lực lượng là công nhân đội Công viên Cây xanh và Đội sửa chữa đường bộ tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã, thị trấn, nhất là khu vực Chợ Gò Dầu đưa về Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam xử lý

UBND huyện đang xem xét các đề nghị của các chủ phương tiện thu gom vận chuyển rác, có biện pháp giải quyết phù hợp theo quy định của pháp luật.

UBND huyện trả lời cho ông (bà) được biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Tôi và rất nhiều hộ dân tại xã Phước Đông, hàng ngày có thuê người đến thu gom rác thải sinh hoạt đổ đúng quy định, không gây ô nhiễm cho xã Phước Đông (xã nông thôn mới). Nhưng trong những ngày qua, chúng tôi có nhiều rác sinh hoạt thải ra chờ người đến lấy nhưng họ không lấy. Chúng tôi có điện thoại cho người thường lấy rác cho chúng tôi thì được người này trả lời là KHÔNG LẤY RÁC NỮA, vì bị nhà nước không cho họ đi lấy nữa (có quyết định không cho).

- Cho chúng tôi hỏi:

+ Nhà nước cấm đơn vị này không cho họ lấy rác nữa thì rác sinh hoạt của chúng tôi giờ xử lý ra sao? (Hay là ra đường thấy chổ nào trống thì đổ cho mất mỹ quan xã Nông thôn mới vì không có ai đến lấy; việc làm này rất thiếu văn hóa chúng tôi không muốn làm nhưng nếu tình trạng này để lâu chắc bắt buộc phải làm)

+ Rác thải của chúng tôi tồn động trong nhà cả tuần nay vừa ô nhiễm môi trường, vừa tạo mầm bệnh cho gia đình, chúng tôi giờ không biết làm sao?

Mong các ban ngành chức năng của huyện Gò Dầu GẤP RÚT XỬ LÝ để người dân chúng tôi được sống trong môi trường lành mạnh.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Tôi và rất nhiều hộ dân tại xã Phước Đông, hàng ngày có thuê người đến thu gom rác thải sinh hoạt đổ đúng quy định, không gây ô nhiễm cho xã Phước Đông (xã nông thôn mới). Nhưng trong những ngày qua, chúng tôi có nhiều rác sinh hoạt thải ra chờ người đến lấy nhưng họ không lấy. Chúng tôi có điện thoại cho người thường lấy rác cho chúng tôi thì được người này trả lời là KHÔNG LẤY RÁC NỮA, vì bị nhà nước không cho họ đi lấy nữa (có quyết định không cho).

- Cho chúng tôi hỏi:

+ Nhà nước cấm đơn vị này không cho họ lấy rác nữa thì rác sinh hoạt của chúng tôi giờ xử lý ra sao? (Hay là ra đường thấy chổ nào trống thì đổ cho mất mỹ quan xã Nông thôn mới vì không có ai đến lấy; việc làm này rất thiếu văn hóa chúng tôi không muốn làm nhưng nếu tình trạng này để lâu chắc bắt buộc phải làm)

+ Rác thải của chúng tôi tồn động trong nhà cả tuần nay vừa ô nhiễm môi trường, vừa tạo mầm bệnh cho gia đình, chúng tôi giờ không biết làm sao?

Mong các ban ngành chức năng của huyện Gò Dầu GẤP RÚT XỬ LÝ để người dân chúng tôi được sống trong môi trường lành mạnh.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: