(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về luật lao động
Người hỏi : Phan Thành Tuấn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/07/2017 - 09 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 03/07/2017 - 10 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho phép tôi được hỏi, tôi đang làm nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cho một công ty bảo vệ. Hiện đang làm ở công ty bảo vệ tại Tây Ninh, Phía công ty dịch vụ bảo vệ có đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Trong quá trình làm việc thì tôi có bị bệnh, nhưng khi nhập viện tôi lại quên xuất trình bảo hiểm, cho tôi hỏi không biết số tiền viện phí của tôi có được phía bảo hiểm thanh toán không? Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 10/07/2017 - 10 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

          Theo Điều 8 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, có quy định về Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

           Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

           Trường hợp chuyển tuyến KCB người tham gia BHYT phải xuất trình các giấy tờ theo quy định và giấy chuyển tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

          Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình  các giấy tờ quy định trước khi ra viện.

          Như vậy trường hợp của bạn chưa được hưởng chế độ BHYT khi nhập viện đề nghị bạn đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định

           Xin chào bạn. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về luật lao động
 Nội dung câu hỏi:

Cho phép tôi được hỏi, tôi đang làm nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cho một công ty bảo vệ. Hiện đang làm ở công ty bảo vệ tại Tây Ninh, Phía công ty dịch vụ bảo vệ có đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Trong quá trình làm việc thì tôi có bị bệnh, nhưng khi nhập viện tôi lại quên xuất trình bảo hiểm, cho tôi hỏi không biết số tiền viện phí của tôi có được phía bảo hiểm thanh toán không? Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho phép tôi được hỏi, tôi đang làm nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cho một công ty bảo vệ. Hiện đang làm ở công ty bảo vệ tại Tây Ninh, Phía công ty dịch vụ bảo vệ có đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Trong quá trình làm việc thì tôi có bị bệnh, nhưng khi nhập viện tôi lại quên xuất trình bảo hiểm, cho tôi hỏi không biết số tiền viện phí của tôi có được phía bảo hiểm thanh toán không? Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: