(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định mức đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa
Người hỏi : Bình an     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/07/2017 - 18 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 04/07/2017 - 21 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào

Theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định quy chế vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ghi đối  tượng vận động là cán bộ công chức sinh hoạt trong cơ quan nhà nước... tuy nhiên không ghi rõ mức vận động là bao nhiêu. Ở tỉnh khác UBND tỉnh có quy định mức đóng tối thiểu của cán bộ là ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tối thiểu là 01 ngày lương. Vậy ở Tây Ninh mức đóng này được quy định như thế nào, được quy định tại văn bản nào, xin cho biết thêm. Xin cảm ơn nhiều.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/07/2017 - 10 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi Anh/Chị!

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, UBND tỉnh trả lời như sau:

Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày ngày 28 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” không quy định mức vận động ủng hộ quỹ của các tổ chức, cá nhân do việc ủng hộ này là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... bằng tình thương và trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái” tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh để góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Ủy ban nhân dân tỉnh không quy định mức đóng tối thiểu. UBND tỉnh hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm...

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh (Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Tây Ninh)

- Mã quan hệ ngân sách: 9020526

- Tài khoản : 3751.0.9020526.00000 tại Kho bạc nhà nước Tây Ninh

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định mức đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào

Theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định quy chế vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ghi đối  tượng vận động là cán bộ công chức sinh hoạt trong cơ quan nhà nước... tuy nhiên không ghi rõ mức vận động là bao nhiêu. Ở tỉnh khác UBND tỉnh có quy định mức đóng tối thiểu của cán bộ là ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tối thiểu là 01 ngày lương. Vậy ở Tây Ninh mức đóng này được quy định như thế nào, được quy định tại văn bản nào, xin cho biết thêm. Xin cảm ơn nhiều.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào

Theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định quy chế vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ghi đối  tượng vận động là cán bộ công chức sinh hoạt trong cơ quan nhà nước... tuy nhiên không ghi rõ mức vận động là bao nhiêu. Ở tỉnh khác UBND tỉnh có quy định mức đóng tối thiểu của cán bộ là ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tối thiểu là 01 ngày lương. Vậy ở Tây Ninh mức đóng này được quy định như thế nào, được quy định tại văn bản nào, xin cho biết thêm. Xin cảm ơn nhiều.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: